Vinohradský sbor ČCE

Mimořádné volební shromáždění

Na Trojiční neděli dne 6.6. v 9.30 se budou konat řádné bohoslužby a po nich mimořádné sborové shromáždění. Z důvodu chyby, které se dopustila v loňském roce mandátová komise, když zapomněla vypsat volbu na jedno uprázdněné presbyterské místo, a zároveň z důvodu srovnání začátku všech presbyterských mandátů, se staršovstvo rozhodlo podat společnou rezignaci a se svolením seniorátního výboru přikročit k nové volbě. Tato nová volba má tedy ryze formální důvody. Přesto prosíme, abyste k ní přistupovali s neformálním zájmem.

Abychom obsadili ve správném počtu nejen místa presbyterů, ale i náhradníků, budeme potřebovat také několik nových tváří. Ustavující schůze nového staršovstva se bude konat ve čtvrtek dne 10. června v 19.30. Při ní by měla proběhnout volba funkcionářů staršovstva a zároveň vybrána nová sborová sestra (s nástupem od 1.8. nebo od 1.9.). Prosíme o modlitební podporu pro všechna rozhodování, která máme před sebou, a vůbec pro činnost staršovstva i službu zaměstnanců sboru.

MTZ

číslo 42, květen 2004
předchozí   další

Obsah

Usilujte o vyšší dary
Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili
Sloužit tím, co mám
Z historie vinohradského sboru XVI
Návštěva krajanů na Ukrajině
Adopce na dálku – malá změna
Stany a Chýšky
Ze staršovstva
Mimořádné volební shromáždění
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).