Vinohradský sbor ČCE

Seniorátní mezisborový rozhovor o samofinancování

31. ledna proběhl seniorátní mezisborový rozhovor o samofinancování církve. Z iniciativy střešovického sboru jej svolala sestra Zdena Skuhrová, seniorátní kurátorka, která program také moderovala.

Diskuse byla vedena nad sedmi otázkami připravenými střešovickým sborem, který celé setkání také hostil ve svých prostorách. Byla zarámována úvodním slovem bratra seniora Romana Mazura, ve kterém shrnuto, kterak ČCE došla k částce uvolňované z náhrad vyplácených státem na diakonické projekty, a závěrečným slovem bratra Davida Kuboně, týkajícím se práce investiční komise, která spravuje církevní majetek vložený do Personálního fondu.

Samotná diskuse se odvíjela od těchto otázek:

  1. Jak vnímáme nastávající změny v životě církve spojené s postupným zastavením státní podpory ve sborech?
  2. Je cesta k samofinancování nezbytně spojena s využitím restitučních prostředků?
  3. Existuje ve vašem sboru prostor pro nové projekty, nové aktivity?
  4. Řešili jste otázku, jestli je ve vašem sboru žádoucí učinit v tom, co již ve sboru děláte jako službu, péči, pomoc potřebným na čistě dobrovolné bázi, posun k (dílčí, postupné) profesionalizaci?
  5. Postačí nám pro budoucí postupné osamostatnění církve vyřešit jenom financování?
  6. Jak se liší pohled jednotlivých sborů v našem seniorátu na budoucí soběstačnost? Neměli bychom hledat řešení společně?
  7. Máme dost informací o ostatních sborech u nás v seniorátu, čím žijí, jaké mají problémy?

V podstatě se diskuse tedy týkala tří témat – problematiky finanční samostatnosti ČCE ve vztahu k finančním náhradám a k obětavosti členstva; dále problematiky diakonických a jim podobných projektů na sborové úrovni a naposled pak komunikace, případně sdílení konkrétních problémů jednotlivých sborů seniorátu mezi sebou.

Jestli jsem dobře poslouchal, panovala v podstatě shoda v tom, že finanční samostatnosti by ČCE byla schopna během procesu odluky dosáhnout i bez použití finančních prostředků přiznaných ČCE zákonem 428/2012, pokud by to bylo třeba.

V oblasti diakonických projektů došlo spíše na výměnu zkušeností a názorů – celá problematika je prozatím na svém počátku a jak termíny, tak podmínky takových projektů budou (předpokládám) teprve projednávány letošním synodem. Tomuto stavu odpovídal i směr diskuse. Z rozhovoru nad posledním okruhem vyplynula chuť do dalšího setkání s obdobnou tématikou, a to v čase před synodem, na který by byli pozváni i synodálové, a rozhovor by se týkal záležitostí připravených k projednání na synodu.

Okolo druhé odpolední se asi třicítka účastníků odebrala v pokoji ze střešovického sboru (odhad počtu je pouze neodborný, ale doufám, že není nijak moc nepřesný).

Matěj Cháb

číslo 154, únor 2015
předchozí   další

Obsah

Pozvání pro všechny
Přijď na kus řeči, Pane, k nám
Proč jsem Karlík
Kázání Jana Husa na neděli Masopustní
Z Pamětí Jana Špačka IV.
Syn–hodos – Společně na cestě
Seniorátní mezisborový rozhovor o samofinancování
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).