Vinohradský sbor ČCE

Přímluvné modlitby

Sestry a bratři, Kristus nás volá k jednotě a lásce. Předložme naše prosby za nás a za celý svět našemu Otci. A prosme ho proto s velkou důvěrou: „Pane smiluj se“.

Prosíme Tě, Pane, za Tvou církev, aby byla účinným a živým znamením toho, že celé lidstvo je povoláno k jednotě a lásce v Kristu.

Prosíme Tě za všechny lidi, kteří uvažují o křtu a váhají, nebo se už připravují, aby našli správnou cestu do našeho společenství.

Prosíme Tě za všechny učitele víry a pastýře křesťanských obcí, abys je naplnil duchem lásky, moudrosti, trpělivosti, aby usilovali o skutečnou jednotu a překonávání hranic mezi věřícími.

Prosíme Tě, posiluj a nadále veď po správné cestě našeho bratra faráře, sborovou sestru, sestru kurátorku, sestru varhanici, učitele nedělní školy, Staršovstvo a posiluj ve víře je i jejich rodiny. Prosíme, posiluj a buď světlem na cestě rodině a pozůstalým zemřelého bratra Miroslava Filipi, se kterým jsme se včera zde rozloučili.

Prosíme Tě za svobodu a spravedlnost mezi všemi národy. Pane, prosíme Tě za mír ve světě. Zejména tam, kde hrozí války a šíření nemocí. Prosíme Tě za rozum u těch, kteří mají zvláštní zodpovědnost za věci veřejné a osudy národů, abys jim dal prozíravost a svědomí.

Prosíme Tě za náš národ, za společnost, zejména za mladou generaci, aby velice bděle a zodpovědně reagovala na výzvy této doby.

Prosíme Tě za všechny, kdo hledají Boha, prosíme Tě za všechny, kdo se ptají po dobru, pravdě, lásce, abys jim byl světlem na cestě.

Prosíme Tě za pronásledované křesťany, za všechny pronásledované, prosíme Tě za uprchlíky, migranty, lidi bez práce, lidi bez domova, prosíme Tě za staré a slabé, za naše nemocné, za všechny, kdo potřebují lidskou blízkost a pochopení.

Prosíme Tě, nauč nás být otevřenými dveřmi. Nauč nás být lidmi, kteří tu jsou s druhými a pro druhé. Prosíme Tě, nauč nás milosrdenství, abychom ze svých dveří ostatní nevyhazovali.

Prosíme Tě, nauč nás to, o čem nemáme ani tušení, a je to poklad, na který Ty čekáš, až nám ho budeš moci dát. Prosíme Tě, abys nás pozval na cestu k druhým, abychom mohli zprostředkovat poklad, který chceš dát jim.

Prosíme tě za ochranu pro všechny cesty, práce a setkání v nadcházející době.

„Pane smiluj se“.

Amen

2. 2. 2020

číslo 199, březen 2020
předchozí   další

Obsah

Hospodin zná ty, kteří ho milují
Přímluvné modlitby
Moje vzpomínka na Petra Pokorného
Jako dobře padnoucí oblek
Ze sborové knihovničky I.
Adopce na dálku
Pozvání
Zprávy ze staršovstva 13.2.2020
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).