Vinohradský sbor ČCE

Ze sborové knihovničky I.

Poutník po hvězdách

foto: kohak

Knižní rozhovor s Erazimem Kohákem vydalo v roce 2001 nakladatelství Portál. Redaktor Českého rozhlasu Jiří Zajíc a ředitel tiskového centra Junáka Roman Šantora rozmlouvali s profesorem Erazimem Kohákem v průběhu let 2000 a 2001. Jeho vzpomínky na dětství v době okupace, zatčení rodičů – účastníků odboje, šťastné setkání celé rodiny na konci války, za pár let útěk celé rodiny před komunistickou diktaturou. Nelehké začátky v exilu, studium v Americe. Otázky a zvláště odpovědi nám přibližují nejen osobní život, ale i filozofické, ekologické, pedagogické a v neposlední řadě i politické názory této nevšední osobnosti. Knížka má čtyři části, každá z nich má čtyři kapitoly.

Velmi užitečný je pro čtenáře rejstřík osob na samém konce rozhovorů, členěný na deset skupin – biblické osoby, filosofové, teologové protestantští a katoličtí, ekologičtí myslitelé, psychologové, historici, spisovatelé, američtí prezidenta a čeští politici – ke každému jsou připojeny stručné faktografické údaje.

Na závěr si „poslechněte“ samotného Erazima Koháka, který zemřel 8. února 2020 v 86 letech:
„Literaturu jsem nikdy nevnímal jako nějaké umění, tedy jako něco snobského, nýbrž jako něco základně lidského, poctivého, stejně životně opravdového jako práce a láska. Celý život v sobě nesu touhu po opravdovosti. Snad je to tím, že od dětství jsem se musel stylizovat. Nejdřív byl protektorát – celým srdcem i myslí jsme byli vlastenci Československé republiky… Potom exil – nemohl jsem být tím, čím jsem byl. Musel jsem se snažit být sladitelný s tím zcela jiným americkým světem. Stejně tak, když jsem se vrátil – musel jsem za sebou nechat celou svou americkou totožnost a stát se znovu Čechem. Nebyla to přetvářka, ale vyžadovalo to vědomé úsilí a celou řadu nových znalostí, tedy zas umění. Snad proto mám rád, co je opravdové, poctivé. Mám rád fyzickou práci, mozolnaté dlaně, ryzí city, opravdové, beze všeho umu ?“

Barbora Uličná

číslo 199, březen 2020
předchozí   další

Obsah

Hospodin zná ty, kteří ho milují
Přímluvné modlitby
Moje vzpomínka na Petra Pokorného
Jako dobře padnoucí oblek
Ze sborové knihovničky I.
Adopce na dálku
Pozvání
Zprávy ze staršovstva 13.2.2020
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).