Vinohradský sbor ČCE

Jako dobře padnoucí oblek

Vzpomínka na Mirka Filipiho

foto: kuratori
Pět vinohradských kurátorů v roce 2000

Krejčí kurátorem

Ve vzpomínkách se vracím o pětatřicet let nazpátek. Právě jsem byl zvolen do staršovstva. Byla to pro mne velká čest, prožíval jsem důležitost té chvíle. Prvním úkolem nového staršovstva bylo zvolit kurátora. Předcházející kurátor, bratr Chadim, zůstával členem staršovstva, ale ve funkci kurátora nehodlal pokračovat. Novým kurátorem vinohradského sboru na období 1985 – 1991 byl zvolen Miroslav Filipi. Jako nový presbyter jsem ho zajisté také volil, absolutně si přitom neuměje představit, že po něm jeho funkci, byť nakrátko, převezmu. Stále častěji jsem nosil svůj jediný oblek, ten, ve kterém jsem se před lety ženil a do něhož jsem se jen těžko soukal. S jedním příjmem a třemi malými dětmi nepřipadalo v úvahu nový oblek kupovat. Ale Mirek Filipi, vyučený krejčí, mi vytrhl trn z paty, vzal si oblek do parády, popustil kalhoty, upravil, co bylo třeba, a opět jsem mohl volně dýchat a sboru důstojně vysluhovat.

Mirek ceremoniář

Vinohradská modlitebna nesloužila pouze sboru, ale každý druhý rok poskytovala zázemí vrcholnému celocírkevnímu shromáždění. Jedná se o synody, které se až do začátku tohoto století konaly pravidelně právě na Vinohradech. V modlitebně probíhala zasedání, nahoře v sále zasedaly komise, ale o přestávce byl v předsíni bufet a v sále se podávaly obědy a večeře. V té době sbor prakticky neměl kuchyňku, byla tam jen taková mini kuchyňka s dřezem na mytí nádobí. Synodů se zúčastňovala alespoň stovka zvolených zástupců ze všech seniorátů, zástupci z ústředí, poradci a hosté. Mirek byl důležitým hybatelem té obrovské masy hladových a často neukázněných synodálů, dovedl je vlídně, ale důrazně usměrnit a zajistit tak, že se všichni včas a dobře najedli.

Mirek dříč

V mém současném zaměstnání se každoročně vyhodnocoval napůl žertem a napůl vážně pomocí ankety tzv. „dříč roku“. Vyhrával jednoznačně pokaždé stejný kolega, až byla nakonec anketa zrušena. Myslím, že kdyby vinohradské staršovstvo nebo sbor ve výše zmíněném období pořádal něco podobného, byl by to právě Mirek, který by titul také vždycky získal. Protože jsem bydlel blízko, pravidelně jsem se do sboru cestou z práce stavoval, něco vyřídit, okopírovat (za totality vzácnost!) nebo na chvilku s něčím pomoci. Tehdy byl činžovní dům v Korunní pro sbor spíše břemenem. Příjmy z přísně stanovených nájmů nebyly prakticky žádné, řemeslníci byli nespolehliví nebo nebyli k mání, zato oprav a odpovědnosti pro majitele, tedy sbor, bylo nemálo. Pokaždé jsem zastihl Mirka, jak kope na zahradě jámu, seká do zdi, něco natírá, zedničí, maluje, atd. atp. Přál jsem si to umět dělat také tak, ale každý má prostě jiné vlohy a jiná obdarování, jeho zručnosti jsem se nikdy nevyrovnal.

Jeho oddanost sboru mi vždy byla velkým příkladem a budu na něho s láskou vzpomínat.

Vladimír Buzek, leden 2020

číslo 199, březen 2020
předchozí   další

Obsah

Hospodin zná ty, kteří ho milují
Přímluvné modlitby
Moje vzpomínka na Petra Pokorného
Jako dobře padnoucí oblek
Ze sborové knihovničky I.
Adopce na dálku
Pozvání
Zprávy ze staršovstva 13.2.2020
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).