Vinohradský sbor ČCE

Přímluvná modlitba

29. 3. 2020

Milostivý Bože, Ty jsi Láska, Krása, Dobro a Pravda. Obracíme se k tobě se svými přímluvnými prosbami:

Prosíme Tě za všechny, kdo mají odpovědnost za naši planetu.

Prosíme Tě, uzdrav naši zemi.

Prosíme Tě za všechny pronásledované, prosíme Tě za uprchlíky, migranty, lidi bez domova, prosíme Tě za staré a slabé, za naše nemocné, za všechny, kdo potřebují lidskou blízkost a pochopení.

Prosíme Tě za lidi v depresi, za smutné, zarmoucené. Dej, abychom nacházeli způsob, jak je oslovit a potěšit a pomoci uzdravit jejich duši.

Zejména pak prosíme o ty, kdo přicházejí nebo už přišli o práci, aby neztráceli naději a hledali útěchu a naději v Tvém učení a Tvé lásce.

Prosíme Tě za všechny, kdo plní nelehký úkol přenést trpící přes útrapy jejich onemocnění, za všechny pečovatele, lékaře, sestry, sociální pracovníky, prodavače, záchranáře, hasiče, vojáky. Prosíme Tě, Pane, za naše média, ať šíří pravdu a naději.

Prosíme Tě za Tvou církev, aby byla pevným pilířem všem, kdo se k Tobě upínají a majákem těm, kdo Tě hledají.

Prosíme Tě za věrohodnost křesťanů v naší společnosti.

Prosíme Tě za náš sbor. Prosíme Tě za našeho bratra faráře a jeho rodinu, sborovou sestru, sestru kurátorku.

Prosíme Tě za staršovstvo, aby nacházelo správná rozhodnutí zejména v této době.

Prosíme Tě za studenty, zejména ty, které čekají maturity či přijímací zkoušky, aby výjimečný čas využili k poznávání a radosti a posiluj jejich trpělivost. Posiluj ve víře jejich rodiče.

Prosíme tě, Pane, za ochranu pro všechny pozitivně testované.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

Amen.

Michal Janeček

číslo 201, květen 2020
předchozí   další

Obsah

O dělnících na vinici
Přímluvná modlitba
Pastelky pro Berkat jsou na místě
Noc kostelů 12. 6. 2020 – pozvánka
Zvuky probouzení
Nabídka od sousedů ze strašnického sboru
Zprávy ze staršovstva 14. 5. 2020
Ze sborové knihovničky
Náš sbor v období zavřených dveří
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).