Vinohradský sbor ČCE

Ze sborové knihovničky

V roce 2012 vydalo nakladatelství Vyšehrad pátou knihu v edici Rozhovory nad biblí s názvem „Má to smysl“, ve které jsou zachyceny úvahy Petra Pokorného nad nedělními perikopami liturgického kalendáře.

Po krátkém úvodu následuje 40 rozhovorů o biblických textech, závěrečná část knihy nazvaná VZPOMÍNKY má čtyři kapitoly, z nichž tři jsou věnovány autobiografii Petra Pokorného a v poslední, čtvrté části tohoto dialogu se autor věnuje svému životnímu vzoru – významné osobnosti evangelické teologie Josefu Bohumilu Součkovi.

Následující ukázka je z 34. rozhovoru nazvaného „Naděje navzdory lidské slabosti“, který se zamýšlí nad Druhým listem Timoteovi 2,8–13:

Navzdory šířící se deziluzi, skepsi, nihilismu a sobectví se dnes mezi lidmi projevuje stále více touha dělat něco smysluplného a skutečně lidského. Mnoho mladých lidí si uvědomuje, že v jejich životě má nejzřetelnější smysl pomáhat slabým, starým a postiženým lidem. Proto jich takové množství pracuje v neziskových organizacích jako dobrovolníci. Nápadná je také snaha mnoha našich spoluobčanů uchovat přírodu a zajímavé tradice i památky z minulosti pro příští generace. Co lidem, kteří všechny tyto chvályhodné činnosti dělají, chybí, aby mohli mít skutečnou naději pro svůj život?

Chybí jim jasná perspektiva, s níž by měli přijít křesťané, kteří by měli srozumitelně sdělit, že všechny tyto snahy mají společného jmenovatele a že v malém jsou to projevy téže moci, kterou poznali v Kristově zmrtvýchvstání.

Proto vyznáváme, že se blíží „den“, a proto jdeme vstříc jitru, a ne rozpadu, nicotě a noci. S tímto zaměřením pak mohou lidé formovat své životy a s touto perspektivou se také mohou všechny uvedené aktivity slévat do jednoho společného proudu.

Poznámka autorky anotace:
Pro naši rodinu Novotných má Petr Pokorný zvláštní význam. V době, kdy maminka a její sestra chodily „do mládeže“, vedl tuto mládež vikář Petr Pokorný, který také přijímal tatínka do Vinohradského sboru, když jako katolík žádal o přestup (vstup) do ČCE. A za pár měsíců na konci roku 1960 právě Petr Pokorný oddal v našem kostele mé rodiče.

Barbora Uličná

číslo 201, květen 2020
předchozí   další

Obsah

O dělnících na vinici
Přímluvná modlitba
Pastelky pro Berkat jsou na místě
Noc kostelů 12. 6. 2020 – pozvánka
Zvuky probouzení
Nabídka od sousedů ze strašnického sboru
Zprávy ze staršovstva 14. 5. 2020
Ze sborové knihovničky
Náš sbor v období zavřených dveří
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).