Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 14. 5. 2020

 • P. Coufal instaloval upravenou lampu na osvětlení varhan.
 • J. Šarounová informovala staršovstvo o posunutí termínu Noci kostelů na 12.6. a změnách v jejím programu. Vypuštěny budou: výtvarná dílnička pro děti a program Živé sochy reformátorů. Zůstává koncert R. Kvapila, výstava Z. Šorma, Beseda s organizací Berkat, čtení básní O.Rady, zpívání ze zpěvníku Svítá, bohoslužby při svíčkách a zřejmě také hraní Consonare před kostelem. Z. Šorm dojednává pro koncert na střeše saxofonový kvartet.
 • Z. Šorm rekapituloval dění ve sboru během nouzového stavu: Od 15.3. do 10.5. byly nahrávány a zveřejňovány na webu i na facebooku bohoslužby včetně velikonočních pašijí. V tištěné podobě je J. Raisová rozesílala zájemcům. Chrámové sbírky byly organizovány bezhotovostně. Na facebookovém profilu sboru byly pravidelně zveřejňovány „Slovo na den“, křížová cesta, obrázková biblická hodina a další zprávy. 23.4. se konal na střeše kostela vnitroblokový koncert J. a M. Kellerových s velice dobrým ohlasem. Ve sborovém sále vznikla svépomocná dílna na šití roušek, které byly poskytnuty seniorům ze sboru, nemocnici a středisku „Pražská pomoc“. Čtyřikrát sbor připravoval chleby pro lidi bez domova. P. Coufal se Z. a J. Šormovými vyklidili sklepní dílny a prostory a vyvezli odpad do sběrného dvora a sběrných surovin. Během karantény se konaly dva pohřby a dále probíhaly předsvatební přípravy. J. Raisová dle rozhodnutí staršovstva vypomáhala v obchůdku Jednoho světa. S biblickými hodinami jsme začali 5.5. a s bohoslužbami začínáme 17.5. J. Raisová se spojila se seniory a nabídla a domluvila s nimi možnost dopravy.
 • Staršovstvo jednalo o realizaci mimořádných opatření při znovuzahájení konání bohoslužeb. V „Šalomounově sloupoví“ budou k dispozici stolky s dezinfekcí, ubrousky a rouškami. Kostel bude po bohoslužbách větrán. Na dveřích bude umístěna cedule s prosbou o udržování bezpečných rozestupů. Zpěvníky budou ponechány na lavicích kvůli provětrání. Sbírky budou organizovány při vycházení z kostela. Vynecháme podávání rukou při loučení. Večeři Páně budeme přijímat z malých kalíšků – účastníci si je budou brát z tácu od vysluhujícího a vracet na druhý tác, který ponese presbyter. Chléb bude podávat vysluhující. Budeme přistupovat ve dvou kruzích, aby byly možné rozestupy. O začátku nedělní školy se poradí J. Raisová s učiteli. S občerstvením v sále začneme až v době otevření vnitřních prostorů restaurací – tj. od 31.5. a nejdříve pouze s nápoji.
 • Sbor na žádost obchůdku Jednoho světa zvýšil svůj roční příspěvek o 10.000,–Kč a staršovstvo předloží sborovému shromáždění možnost půjčky 100.000,–Kč.
 • Na správě nájemních smluv se staršovstvo dohodlo s L. Cvrčkovou.
 • P. Coufal a M. Janeček připraví manuál pro obsluhu vytápění sborového sálu.
 • J. Šarounová a M. Cháb připravili aktualizaci účetní směrnice sboru, kterou staršovstvo předloží sborovému shromáždění.
 • Staršovstvo souhlasilo s odkladem nájemného pro obchod Jednoho světa.
 • Staršovstvo jedná s ateliérem Rút o možnostech dočasného snížení nájmu vzhledem k výpadku příjmů v době karantény.
 • Staršovstvo přijalo novou úpravu pro likvidaci vyřazených a nepotřebných věcí.
 • V případě stížností na úklid v domě je třeba informovat přes sborový mail J. Šarounovou.
 • Staršovstvo určilo datum posunutého Výročního sborového shromáždění na 14.6., projednalo návrhy na jeho služby a schválilo návrh programu.
 • Staršovstvo schválilo návrh pro jednání s účinkujícími na benefičním koncertu 19.11. pro neziskové organizace, které sbor podporuje: účastníci budou hrát zdarma a budou potom mít jeden volný pronájem kostela pro vlastní koncert, který mohou využít do jednoho roku.
 • Sbírka na církevní tisk se bude konat v neděli 7.6.
 • Sbírka solidarity, z jejíhož výtěžku mohou žádat sbory o pomoc při odvodech do Personálního fondu, se uskuteční v neděli 21.6.
 • Staršovstvo vyhovělo žádosti sboru v Libštátě o zapůjčení 20ks kalíšků na Večeři Páně do konce roku. Během karantény již sbor zapůjčil 30ks kalíšku sboru ve Strmilově.
 • Vzhledem k rostoucímu významu evidence členů sboru pro finanční odvody (PF, repartice) chce staršovstvo provést obnovu sborové kartotéky formou odpovědních lístků. Z. Šorm připraví návrh odpovědního lístku a případného průvodního dopisu pro zářijovou schůzi staršovstva.
 • Staršovstvo konstatovalo, že mimořádná opatření povolují konání dětských táborů od 26.6. J. Raisová proto zveřejní možnost přihlášek na sborový tábor v Poušti u Bechyně 15.–22.8.

číslo 201, květen 2020
předchozí   další

Obsah

O dělnících na vinici
Přímluvná modlitba
Pastelky pro Berkat jsou na místě
Noc kostelů 12. 6. 2020 – pozvánka
Zvuky probouzení
Nabídka od sousedů ze strašnického sboru
Zprávy ze staršovstva 14. 5. 2020
Ze sborové knihovničky
Náš sbor v období zavřených dveří
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).