Vinohradský sbor ČCE

Noc kostelů 12. 6. 2020 – pozvánka

Noc kostelů se původně měla konat 5.6., ale vzhledem k dobře známým okolnostem dlouho nebylo jasné, zda se letos vůbec uskuteční. Nakonec byla organizátory přesunuta na 12.6. a staršovstvo rozhodlo, že se do ní zapojíme. Připravujeme opět poměrně pestrý program, i když některé body jsme museli vyřadit s ohledem na potřebu větších rozestupů mezi lidmi. Letos zřejmě nebude ani tradiční občerstvení. Kostel se otevře v 17 hodin a stejně tak je všem otevřen i následující program. Rezervujte si datum, přijďte a zvěte své známé.

17:45 Trubačské miniatury před kostelem - členové spolku Consonare

18:45 Trubačské miniatury před kostelem - členové spolku Consonare

19:00 Vzděláním proti migraci – Berkat (Petra Procházková a Jarmila Müllerová) – tuto organizaci náš sbor podporuje a na besedě se můžeme více seznámit s její činností i jejími potřebami.

19:45 Trubačské miniatury před kostelem - členové spolku Consonare

20:15 Klavírní koncert (profesor Radoslav Kvapil) – je nám ctí, že tento významný český interpret a navíc člen našeho sboru opět ochotně souhlasil s tím, že v rámci Noci kostelů uskuteční koncert. Letos se zaměří na sonáty W.A. Mozarta. 21:15 Apokryfní povídky při svíčkách (autorské čtení Ondřeje Rady) – Ondřej Rada je malíř, který má v našem domě ateliér, ale tentokrát představí svou literární činnost. Tento bod programu by měl proběhnout v poněkud komornější atmosféře, při svíčkách. Podle počasí to bude buď na dvorku, nebo v sakristii či v prvním patře.

22:00 Zpívání ze zpěvníku Svítá – půjde o neformální program, který si neklade vysoké umělecké ambice, ale spíše má představit život našeho sboru i křesťanské písně. Příležitostný soubor bude hrát a zpívat písně ze zpěvníku Svítá

23:00 Noční bohoslužba (farář Zdeněk Šorm)

Během celého večera (i po něm) bude na kruchtě probíhat výstava obrazů Zdeňka Šorma.

V jednání je ještě možnost uskutečnění dalšího koncertu na střeše (pravděpodobně od 18 hodin). V Šalomounově sloupoví by měl být stolek se zbožím Obchůdku jednoho světa, takže unavení tuláci po kostelech si budou moci zakoupit alespoň čokoládu.

Těšíme se na Vás, a kdo by se chtěl účastnit jako dobrovolník a pomoci s organizací, bude vítán. Prosíme, ozvěte se Janě Šarounové nebo Jarmile Raisové.

jaš

číslo 201, květen 2020
předchozí   další

Obsah

O dělnících na vinici
Přímluvná modlitba
Pastelky pro Berkat jsou na místě
Noc kostelů 12. 6. 2020 – pozvánka
Zvuky probouzení
Nabídka od sousedů ze strašnického sboru
Zprávy ze staršovstva 14. 5. 2020
Ze sborové knihovničky
Náš sbor v období zavřených dveří
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).