Vinohradský sbor ČCE

Zvuky probouzení

Petr Třešňák, Petra Třešňáková

foto: kniha

Na tuto knížku jsem odkazoval při posledních bohoslužbách na dálku v kázání o vzkříšení Jairovy dcerky. Nejde rozhodně o snadné čtení, ale myslím, že stojí za to, a to nejen pro ty, kdo se zajímají o svět lidí se zdravotním postižením. Petr Třešňák je novinář, který píše hlavně pro týdeník Respekt a věnuje se především sociálním a zdravotním tématům. Zde také uveřejnil před několika lety rozsáhlý článek „Děti úplňku“, který vycházel z osobní zkušenosti s dcerkou Dorotkou, postiženou těžkou formou autismu ve spojení s mentální retardací. Později se svou ženou Petrou – psychoterapeutkou a lektorkou krizové intervence – založili spolek „Naděje pro děti úplňku“, který usiluje o zlepšení sociální podpory rodin dětí s autismem. Knížka „Zvuky probouzení“ je otevřenou zpovědí a reflexí toho, jak se s narozením a výchovou své dcerky vyrovnávali. Není především o autismu samotném, ale o tom, jak se pod vlivem této extrémně náročné situace mění vlastní očekávání a pohledy na život i na víru. Pohledy Petra a Petry se střídají a je znát, že tuto situaci každý prožívá trochu jinak. Někdy je možná těžké rozumět. Ne proto, že by autoři psali nesrozumitelně, ale proto, že nám schází jejich prožitek a zkušenost. Na druhou stranu jejich zápasy a vyrovnávání myslím zachycují něco obecnějšího, co má význam pro každého, kdo pod tíhou skutečnosti musí nově hledat svůj vztah k rodičovství i k životu vůbec. U obou autorů přitom hraje důležitou roli spirituální rovina života. Pro tradičního křesťana se v ní asi dostávají až do oblastí značně diskutabilních. Než je ale někdo začne věroučně hodnotit, je dobré si jednak všimnout, že autoři problematičnost svých zážitků sami otevřeně líčí a přiznávají, jednak si uvědomit to, co píše Tomáš Halík v knížce „Dotkni se ran“, inspirované evangelijním vyprávěním o setkání Tomáše se zmrtvýchvstalým Kristem: „Víra zde na zemi není “jistota„, nýbrž otevřenost vůči Neuchopitelnému v tázání, hledání, někdy v křiku, slzách a protestu, ale také v odvaze nespokojit se s příliš lacinými, ať už “ateistickými„ či “zbožnými„ odpověďmi. Víra Ježíšových učedníků je víra “navzdory„; je to zraněná, ukřižovaná a zmrtvýchvstalá, tedy vskutku velikonoční víra… Víra, která by chtěla zavírat oči před utrpením lidí, je jen iluze.“ Pro mne jsou zvlášť závěrečné úvahy Petra Třešňáka o modlitbě svědectvím o takové víře navzdory, která se ran dotkla, a nerezignovala ani se neutekla do iluzí, a proto se jí otevírá skutečná hloubka. Možná skromnější, ale skutečná a nadějná.

Zdeněk Šorm

číslo 201, květen 2020
předchozí   další

Obsah

O dělnících na vinici
Přímluvná modlitba
Pastelky pro Berkat jsou na místě
Noc kostelů 12. 6. 2020 – pozvánka
Zvuky probouzení
Nabídka od sousedů ze strašnického sboru
Zprávy ze staršovstva 14. 5. 2020
Ze sborové knihovničky
Náš sbor v období zavřených dveří
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).