Vinohradský sbor ČCE

Noc kostelů 2021

Letos vzhledem k situaci nebylo dlouho jasné, zda se Noc kostelů bude moci uskutečnit a jaké body programů budou možné a jaké ne. Počítali jsme tedy nejprve s tím, že možná jenom otevřeme kostel a umožníme individuální prohlídky, postupně jsme začali přemýšlet o programu, který lze uskutečnit i bez velkého shlukování nebo venku. Na kruchtě jsme opět naplánovali výstavu – tentokrát s obrazy Ondřeje Rady. Houslisté Miloš Havlík a Jakub Marek přislíbili koncert na střeše, Radek Žák s Václavem Cvrčkem připravili scénické čtení Kulhavého poutníka na dvorku, soubor Consonare byl opět ochoten hraním před kostelem zvát lidi k prohlídce kostela a konat se mohly také bohoslužby při svíčkách. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda bude moci proběhnout i klavírní koncert bratra Radoslava Kvapila a beseda s Petrou Procházkovou a Jarmilou Mullerovou z Berkatu. Nakonec se při dodržení hygienických opatření mohly uskutečnit všechny připravené body programu, o nápaditou propagaci akce se postarali Zdeněk a Ruth Šormovi. Občerstvení jsme podávat nemohli, ale lidé si mohli koupit Fair Trade pochutiny z Obchůdku jednoho světa. Lidí přišlo kolem 270 a většinou přicházeli na konkrétní bod (nebo více bodů) programu, včetně bohoslužeb, které byly v minulých ročnících často navštíveny takřka výhradně lidmi ze sboru, nebo příchozí jen nakoukli a zase odešli. Tentokrát byla kostelová turistika menší a zdálo se, že lidi skutečně zajímá připravený program, možná i proto, že byli vyprahlí po koronavirové pauze.

Noc kostelů se tedy vydařila. Jsme vděčni všem, kdo přispěli svou prací, především děkujeme všem účinkujícím a vážíme si profesionálů, kteří perfektně připraveni vystoupili bez nároku na honorář.

Jana Šarounová

foto: consonare
foto: housle
foto: cteni

číslo 211, červen 2021
předchozí

Obsah

Bůh s tebou neskončil
Z rozloučení s Martou Kadlecovou
Noc kostelů 2021
Pozdrav od Jarmily Strádalové
Zdroje veselé mysli III.
Zprávy ze staršovstva 13.5.2021
Zprávy ze staršovstva 10.6.2021
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).