Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 13.5.2021

 • Staršovstvu se představila nová členka sboru A. Náhodová.
 • Staršovstvo stanovilo termín Výročního sborového shromáždění na 6. června.
 • M. Cháb informoval staršovstvo o přípravě nového znění zakladatelské listiny OPS Jeden svět.
 • Sbírka pro Berkat na školní potřeby pro děti v Afghánistánu vynesla 15.960,–Kč. Potřeby i šicí stroje byly zabaleny a 16.5. budou letecky dopraveny do Afghánistánu.
 • J. Raisová předložila staršovstvu přehled darů poskytnutých sborům v rámci mezisborové solidarity.
 • Byl proveden výroční úklid kostela.
 • J. Raisová informovala staršovstvo o zajištění oprav hrobu D. Bružové a přemístění dalších uren, o které se stará sbor, do tohoto hrobového místa.
 • Staršovstvo jednalo o sborovém programu na další období. Souhlasilo s konáním náboženství a konfirmačního cvičení prezenční formou na dvoře sborového domu.
 • M. Cháb připraví na VSS návrh na půjčku 1.000.000,–Kč farnímu sboru ČCE v Libni na řešení nutné opravy střechy jeho sborového domu.
 • Staršovstvo souhlasilo s obnovením termínovaného vkladu u JT banky.
 • Staršovstvo se rozhodlo odložit oslovení případných nájemců kostela do konce roku. O jeho podobě rozhodne v lednu příštího roku.
 • Staršovstvo rozhodlo, že nahrávky bohoslužeb budou na sborovém webu k dispozici vždy po dobu jednoho měsíce. Poté budou přesunuty do neveřejného archivu a staršovstvo do roka rozhodne o jejich dalším užití.
 • Staršovstvo jednalo o přípravě letního sborového tábora. Uskuteční se 14.–21.8. v Poušti u Bechyně. Staršovstvo souhlasilo s navýšením poplatku za tábor na 1900,–Kč, s příspěvkem na konání tábora ze sborových prostředků ve výši 10.000,–Kč a se slevou poplatku pro děti, které se účastní života sboru, a pro studující ve výši 500,–Kč.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o bezplatném zapůjčení kostela pro nahrávky studentů v době epidemiologických omezení.
 • Staršovstvo souhlasilo s bezplatným zapůjčením kostela pro přenos koncertu studentů, o které požádal E. Mach.
 • Staršovstvo nesouhlasilo s pořádáním benefiční výstavy v kostele, o které požádala M. Francová.
 • Staršovstvo diskutovalo o představování nových členů sboru na schůzích staršovstva.
 • Staršovstvo rozhodlo, že v případě, že se na sbírce Jeronýmovy Jednoty nevybere alespoň 20.000,–Kč, sbor do této výše výsledek sbírky dorovná z vlastních prostředků.

Z. Šorm

číslo 211, červen 2021
předchozí

Obsah

Bůh s tebou neskončil
Z rozloučení s Martou Kadlecovou
Noc kostelů 2021
Pozdrav od Jarmily Strádalové
Zdroje veselé mysli III.
Zprávy ze staršovstva 13.5.2021
Zprávy ze staršovstva 10.6.2021
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).