Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 10.6.2021

Sborová brigáda na dvorku
foto: brigada

 • Staršovstvo potvrdilo hlasování per rollam, kterým propůjčilo členství ve sboru a církvi Anně Náhodové.
 • Staršovstvo stanovilo termín setkání k rozvojovému plánu sboru na 7.10.2021 od 18 hodin.
 • Zpracování návrhu změn zakladatelské listiny OPS Jeden svět pokračuje a mělo by být dokončeno do října.
 • Staršovstvo kladně zhodnotilo průběh Noci kostelů a poděkovalo všem, kdo se podíleli na její přípravě.
 • M. Cháb a J. Šilar informovali staršovstvo o spolupráci s organizací Berkat. Program šicích strojů byl ukončen, protože se ČR armáda stahuje z Afghánistánu. Staršovstvo se rozhodlo pro podporu kurzů gramotnosti pro afghánské ženy. Vyhlásilo na něj archovou sbírku, při které chce vybrat částku odpovídající 1000,– dolarů na dva tyto kurzy.
 • Pro obnovu termínovaného vkladu u J\&T banky je třeba zřídit účet a elektronické bankovnictví. J. Šarounová a Z. Šorm mají domluvenou schůzku v bance.
 • J. Šilar domluvil s T. Krupičkou zřízení archivu nahrávek kázání a jejich ukládání po měsíčním zveřejnění na webu. Do konce června by obojí mělo být realizováno.
 • Sbor doplnil dle rozhodnutí staršovstva sbírku Jeronýmovy jednoty na 20.000,–Kč a sbírka byla odeslána.
 • Staršovstvo projednalo plán sborového života na další období. Občerstvení po bohoslužbách se bude konat na dvorku. Vybírání sbírek při bohoslužbách bude opět probíhat po lavicích. 15.6. bude poslední biblická hodina v tomto školním roce. Schůzka k táboru se bude konat 16.6. od 18.15.
 • Staršovstvo souhlasilo s konáním společných bohoslužeb se sbory Žižkov I. a Vršovice. Společné bohoslužby se budou konat 4.7. na Vinohradech, 1.8. ve Vršovicích a 29.8. na Žižkově.
 • Sborový tábor se uskuteční 14.–21.8. v Poušti u Bechyně.
 • Pokračují opravy hrobového místa D. Bružové. Hospodářská komise doporučila, aby se na finální podobě podílelo více lidí.
 • Oprava balkónů a dveří obchůdku Jednoho světa bude realizována v červenci.
 • Probíhá rekonstrukce bytu č.17. Staršovstvo pověřilo hospodářskou komisi ve spolupráci s pí. Zemanovou a L. Cvrčkovou, aby stanovili výši nájmu a J. Šarounovou, Z. Šorma a M. Janečka k samostatnému podepsání nájemní smlouvy za sbor.
 • Staršovstvo souhlasilo s podepsáním souhlasu s instalací optických kabelů dle žádosti PRE.
 • J. Raisová ve spolupráci s O. Radou natře skříně na kruchtě kostela.
 • Staršovstvo souhlasilo s nákupem slunečníku na dvorek.
 • V červenci proběhne natírání oken v kostele. V případě potřeby se bohoslužby budou konat ve sborovém sále v 1. patře.
 • Staršovstvo souhlasilo s opravou a nátěrem jižní fasády sborového domu nákladem do 160.000,–Kč a pověřilo P. Coufala zajištěním akce.
 • J. Raisová informovala staršovstvo o objednávkách nového zpěvníku.
 • Staršovstvo projednalo žádost sboru v Černošíně o příspěvek na rekonstrukci modlitebny v kazatelské stanici v Lestkově. Z. Šorm a J. Šilar zjistí další informace, aby o ní mohlo staršovstvo v září rozhodnout.
 • J. Raisová informovala staršovstvo o záměru úpravy dvorků sborového komu a konání dobročinného bazaru.

číslo 211, červen 2021
předchozí

Obsah

Bůh s tebou neskončil
Z rozloučení s Martou Kadlecovou
Noc kostelů 2021
Pozdrav od Jarmily Strádalové
Zdroje veselé mysli III.
Zprávy ze staršovstva 13.5.2021
Zprávy ze staršovstva 10.6.2021
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).