Vinohradský sbor ČCE

Pozdrav od Jarmily Strádalové

foto: Jarmila

Milý vinohradský sbore, bratři a sestry, děkuji Vám za přání k devadesátinám, které mi za Vás všechny poslala sestra Jana Melicharová. Ráda vzpomínám na rok 2006, kdy Jaromír u Vás několik měsíců zastupoval Martina Zikmunda, a na vinohradské faře jsme bydleli a s Vám prožívali krásné společenství při nedělních shromážděních, při biblických hodinách, při setkáních starších věkem, při schůzích křesťanské služby a s dětmi při hodinách náboženství. Raduji se z toho, že nás láska Kristova stále spojuje. Srdečně Vás všechny zdravím a přeji dobré dny a léta pod Boží ochranou.

Jarmila Strádalová

číslo 211, červen 2021
předchozí

Obsah

Bůh s tebou neskončil
Z rozloučení s Martou Kadlecovou
Noc kostelů 2021
Pozdrav od Jarmily Strádalové
Zdroje veselé mysli III.
Zprávy ze staršovstva 13.5.2021
Zprávy ze staršovstva 10.6.2021
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).