Vinohradský sbor ČCE

Přímluvná modlitba

Pane náš,

často jsme až ochromeni smutkem a bezradností nad tím, kolik lidí kolem nás prožívá těžké věci, naši blízcí, bratři a sestry, přátelé, ale i neznámí lidé, o nichž čteme v novinách. Často s tím nedokážeme nic udělat, naše slova ani pomoc nestačí. Chceme se tedy přimlouvat, prosit Tě o pomoc.

Prosíme tě za lidi na Ukrajině, za ty, kdo zůstávají, i za ty, kdo ze země odešli. Prosíme tě za povzbuzení pro ně, za pomoc v nových a nelehkých situacích, které prožívají. Prosíme, ať nepropadají zoufalství. Prosíme za všechny, kdo se starají o uprchlíky, prosíme za trpělivost a dlouhý dech. Prosíme tě za mír nejen pro Ukrajinu.

Prosíme za nemocné, také za naše milé sestry v nemocnicích a domovech pro seniory. Prosíme za ty, kteří procházejí léčbou těžké nemoci, prosíme za ty, kterým není dobře na duši a potřebují odbornou pomoc. Prosíme za ty, kteří podstupují vyšetření a mají z nich obavy. Prosíme za lidi s postižením a jejich blízké.

Prosíme za děti a mladé lidi, kteří mají různé obtíže a problémy ve svých životech, nebo které něco trápí tolik, že nechtějí žít. Prosíme, ukaž jim, že nejsou sami. Prosíme za jejich rodiče, kteří trpí s nimi.

Pane náš, věříme, že ve tvých rukou je Tvá církev, také náš sbor. Prosíme za nové lidi, kteří do něj přicházejí, ať jim umíme nabídnout otevřenost a přijetí. Prosíme za faráře, za nové staršovstvo. Ukazuj nám, jak můžeme lépe svědčit o Tobě.

Za to vše Tě Pane prosíme.

Amen

Jana Šarounová 3.4.2022

číslo 219, duben 2022
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Modlitba za Ukrajinu
Zprávy ze staršovstva
Nové staršovstvo
Homelike o.p.s.
Jarní Booklub
Křížová cesta
Sborový letní tábor
Slovo na doma
Rozhovor s bratrem kurátorem
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).