Vinohradský sbor ČCE

Modlitba za Ukrajinu

neděle 4. dubna náměstí Míru v Praze

Vážení přátele z Ukrajiny, z Česka i jiných zemí, kteří jste se dnes zde shromáždili ve jménu míru a naděje!

Chtěla bych se obrátit k Vám jménem těch lidí z Ruska – jak Rusů, tak i lidí jiných národností – kteří rozumí, co se doopravdy děje, a proto stejně jako vy celým srdcem odsuzují nespravedlivou, strašlivou válku, kterou ruský stát vede v Ukrajině.

Teď, v tyto strašné dny, se také jako množství jiných lidí po celém světě, celým svým srdcem modlíme za Ukrajinu a Ukrajince. Za to, aby se příval zkázy a hrůzy zastavil, aby skončilo zabíjení, aby nad hlavou lidí znovu bylo mírné nebe.

Cítíme nesmírný zármutek, i nesmírnou vinu, jak za to, že ta válka začala, tak za to, že ještě neskončila. Snažíme se otevřít oči také jiným naším spoluobčanům, a modlíme se i za to…

Bohužel strašně hlasitě zní zaklínání rozdmýcháváčů nenávisti, kteří stále znovu opakují, že lidskost, milosrdenství, soucit je něco, co se může obětovat. Obětovat modlám, kterým dávají různá jména, ať už je to „silný stát“, „pořádek“ nebo „obrana zájmů vlasti“. Že ta pravá morálka – to je vždy být na straně „svých“ proti „cizím“.

A právě v tom je samý kořen zla. Taková „morálka“, která rozděluje „ty svoje“ a „cizí“, nebo ospravedlňuje absolutně konkrétní zlo, které se páchá na konkrétních živých lidech tady a teď nějakými rádoby vyššími zájmy je cestou ke katastrofě. Protože každá nespravedlivost, každá bolest, každý zlomený osud, každý ztracený nevinný život – je zločinem proti celému lidstvu a zločinem před Bohem. Ten, kdo hlásá, že existuje něco, kvůli čemu je možné obětovat svou lidskost, umlčet svoje svědomí, je od zlého.

A Bůh – Bůh je naopak vždy tam, kam nám ukazuje naše svědomí. S těmi, kdo trpí, s těmi, komu se děje křivda, kdo je nucen bránit svůj život a svoji svobodu. Je vždy právě tam, uprostřed těch lidí a s nimi. Bůh dává takovým lidem sílu, která je větší, než jakákoliv moc, která se opírá o násilí. A to je vždy největším zdrojem naděje v těžkých časech.

Spolu s Vámi se modlíme za Ukrajinu! Modlíme se za mír!

Alena Rezvuchina

původem z Kaliningradu, nyní z Brna


Věčný a spravedlivý Bože míru,
světem zní volání po míru. Volají lidé v Mariupoli, kteří se skrývají ve sklepích a tunelech, kteří jsou zajímáni a unášeni. Volají děti, z nichž se stávají sirotci, volají matky vojáků, volají uprchlíci.
Spravedlivý Bože, zjednej jim spravedlnost v našem světě.
Bože míru, voláme k tobě: Prosíme tě, vyslyš nás.
Světem se rozléhají výkřiky bolesti.
Křičí zranění, ženy, které rodí v krytech, nemocní, zoufalí, umírající.
Bože života, uzdrav náš nemocný svět.
K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás.
Světem zní volání o pomoc.
Pomoc potřebují ti, kdo chtějí mír, odvážní optimisté, i ti, kdo jsou vyčerpaní a hladoví.
Ti, kdo spoléhají na svou víru, ti, kdo jsou bezradní i ti, kteří touží po smíření.
Přijď se svou pomocí a silou lásky.
Bože smilování, zachraň náš svět.
K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás.
Světem zní volání a písně.
Na celém světě se církev modlí za Ukrajinu. Modlí se lidé, kteří chtějí naslouchat tvým slovům, respektovat tvá přikázání, být s druhými v jejich utrpení. Bože, slyš naše modlitby. Svěřujeme se ti. Prosíme, zasazuj se o svou věc v našem světě.
K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás.

Modlitba přeložena a upravena Mikulášem Vymětalem (autor neuveden) z www.velkd.de/gottesdienst/

číslo 219, duben 2022
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Modlitba za Ukrajinu
Zprávy ze staršovstva
Nové staršovstvo
Homelike o.p.s.
Jarní Booklub
Křížová cesta
Sborový letní tábor
Slovo na doma
Rozhovor s bratrem kurátorem
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).