Vinohradský sbor ČCE

Křížová cesta

foto: cesta3

V sobotu před Květnou nedělí nás Zdeněk Šorm pozval ke společnému předvelikonočnímu projití křížové cesty – tentokrát na vrch Skalka u Mníšku pod Brdy. Sešlo se nás 7 dospělých, 3 děti, jedno batole a pes. Byla zima a trochu nevlídno, což možná odradilo další účastníky. Nakonec se ale sem tam ukázalo i sluníčko.

Šli jsme pěšky do kopce z Mníšku pod Brdy ke kapli na Skalce, v níž jsme si mohli prohlédnout malou výstavu foto- grafií. Protože jsme dorazili kolem poledne, nejdříve jsme strávili chvíli u bufetu, kde je možno koupit si občerstvení – třeba špekáčky, které si člověk rovnou upeče na ohni. Děti i dospělé to bavilo a byla to malá předzvěst léta, i když zatím nás hřál jenom ohníček a teplé oblečení.

foto: cesta1

Křížová cesta pochází z let 1755–1762 a vede od kaple do kopce k barokní poustevně. V době komunismu byly kapličky prakticky zdevastovány a s jejich obnovou (i celého areálu) se pomalu začalo po revoluci. Oprava kapliček byla dokončena v roce 2017 a v letech 2018–2019 zhotovil do nich kameník Martin Mikula kamenné plastiky křížové cesty. Prošli jsme všech 14 zastavení: u každého jsme za doprovodu kytary zazpívali sloku písničky na známou melodii, k níž složil Zdeněk Šorm slova právě pro tuto příležitost. Slova se vztahovala k jednotlivým zastavením a vedla k zamyšlení, co pro nás znamenají. Připomněli jsme si také, jaké události jednotlivá zastavení zpodobňují, a na začátku i na konci malého putování jsme vyslechli krátkou úvahu.

Část výpravy pokračovala ještě lesem do Řevnic na vlak, zatímco nejmenší děti se rády vrátily s maminkou do Mníšku k autu a těšily se na teplo.

Jana Šarounová

(Informace o křížové cestě byly čerpány z www.mnisek.cz/pamatky/krizova-cesta.)

foto: cesta2

číslo 219, duben 2022
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Modlitba za Ukrajinu
Zprávy ze staršovstva
Nové staršovstvo
Homelike o.p.s.
Jarní Booklub
Křížová cesta
Sborový letní tábor
Slovo na doma
Rozhovor s bratrem kurátorem
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).