Vinohradský sbor ČCE

Na tento den neděli 22. ledna

kdy je pro vás Hrozen připraven v kostele

Gn 6, 5–8; NEZ 553

foto: den-elen

Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
To je ale sešup od dobrého stvoření, plného laskavých, až intimních detailů toho, jak Bůh plný lásky tvoří krásu a dobro. Kolikrát nás napadlo, jak je to možné, co se to na světě všechno děje, když jej Bůh stvořil jako dobrý. Naneštěstí jsme v části knihy, kde jsou my-

tická vyprávění, tedy nedá se to odbýt tím, že to je historie, příběh o někom, kdo žil dávno a nás se to netýká. Mýtus je totiž cosi, co se nikdy nestalo a děje se to stále. Člověk, ta bytost s láskou stvořená, maličko menší andělů, své-

ho Stvořitele od třetí kapitoly Bible neustále zklamává. Až to dojde sem. V tomto bodě je děsivé, že jde o mýtus. Tedy že se nás to nějak týká. Ale přesto. Přesto i tady je jméno Noe, které znamená odpočinutí a tvoří slovní hříčku se slovem milost. Bůh se trápí pro své zkažené dobré stvoření, a přece je i tady náznak, že jeho milost pořád trvá. Příběh o potopě je úvaha nad tím, co by se stalo, kdyby se Hospodin rozhodl už se lidstvem nezabývat. Už v začátku je naděje, jen maličká, ale přece je tam. Ani zklamaný Hospodin nedokáže v sobě nenajít milost.
Pane Bože, nechci, aby každý můj čin byl zlý. Ani ti nechci způsobovat lítost a trápení. Odpusť, že to dělám, i když nechci. Věřím, že proto je o tobě řečeno, že jsi láska, protože i tohle moje divné chování zvládneš. Už vím, že láska bývá pěkná dřina.

Elen Plzáková, farářka v Jimramově

Na každý den 2023, Kalich Praha 2022 (převzato se svolením)

číslo 226, leden 2023
předchozí

Obsah

Kázání v neděli 11. 12. 2022
Přímluvná modlitba
Univerzita třetího věku ETF UK
Zprávy ze staršovstva
Pozvání na BOOKLUB
Pojďte s námi na procházku!
Obrazy v kostele (1)
Rozhovor s Věrou Skřivánkovou
Příběh SIRIRI
Na tento den neděli 22. ledna
Zasmějme se
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).