Vinohradský sbor ČCE

Příběh SIRIRI

Recenze (knížka je k dispozici ve sborové knihovně)

Manželé Böhmovi zažívali v roce 2005 „efekt prázdného hnízda“. Jejich šest dětí už mělo svůj vlastní život a najednou seděli u stolu jen sami dva. Bylo jim okolo padesáti a uvažovali o novém začátku – o tom, jak smysluplně využít svých bohatých zkušeností, v dalších, možná až dvaceti, letech. Hledali, rozhodovali se. „A ideálně chci být ve svém rozhodování v souladu s Hospodinem, který mě neviditelně provází životem“, píše Ludmila. A tak vznikla v dubnu 2006 obecně prospěšná společnost SIRIRI (v jazyce sango mír a klid) na podporu projektů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství ve Středoafrické republice. Zakladatelů organizace bylo šest, z toho dva zdejší karmelitáni a postupně se zapojovalo vice lidí, i další členové rodiny Böhmů. Partnery v SAR byli místní a italští misionáři Řádu bosých karmelitánů. Prvním projektem byla stavba sirotčince, ve kterém je nyní, nad zamýšlenou kapacitu, 250 dětí; druhým byl Brýle pro Afriku: sbíraly se, čistily a měřily darované použité brýle a vhodných 10 000 brýlí se pak dopravilo ve 34 krabicích od banánů k potřebným Afričanům. Cena

foto: recenze

jedněch brýlí v SAR představovala jeden roční plat a v celé zemi působili jen dva oční lékaři. Číst celý příběh tohoto projektu je skoro jako číst detektivku s dobrým koncem. Následovalo mnoho dalších projektů v SAR, např. Stavíme školu, Fond první pomoci pro nemocné, Vozíky pro hendikepované, Podpora vysokoškoláků, Vzdělání pro ženy, Mosty a studny, Škola hrou. Paní Ludmila odešla kvůli práci v SIRIRI do předčasného důchodu a pro organizaci pracovala nejen v naší zemi, ale i přímo ve Středoafrické republice – ačkoliv se ke své první cestě tam docela těžko odhodlávala. SIRIRI realizovala také projekty v České republice. Editorka v úvodu knížky parafrázuje z knihy Pavla Hoška Je to náš příběh: „Malé“ vlastenectví znamená starat se především o vlastní prosperitu a bezpečí, o naše „hobití hemžení“ a je pochopitelné, že nás zaměstnává hlavně všechno u nás doma. Existuje však i „velké“ vlastenectví, kdy někdo svou činností přispívá k řešení problémů okolního světa a tím dělá dobré jméno své vlasti i v zahraničí – kromě toho, že šíří dobro a pomáhá konkrétním bližním, kteří si těžko pomohou sami.

Eliška Novotná

Böhmová, L., Lachmanová, K. (ed.): Komenský by zajásal

nakladatelství Pavel Nebojsa – Doren, 2020

číslo 226, leden 2023
předchozí

Obsah

Kázání v neděli 11. 12. 2022
Přímluvná modlitba
Univerzita třetího věku ETF UK
Zprávy ze staršovstva
Pozvání na BOOKLUB
Pojďte s námi na procházku!
Obrazy v kostele (1)
Rozhovor s Věrou Skřivánkovou
Příběh SIRIRI
Na tento den neděli 22. ledna
Zasmějme se
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).