Vinohradský sbor ČCE

Přímluvná modlitba 25.12.2023

Pane náš, projevila se Tvá dobrota, která přináší záchranu všem lidem – dnes se narodil Spasitel, Mesiáš. V něj složme všechnu naději, když Tě v Jeho jménu prosíme o smilování.

Prosme za nevinné oběti čtvrtečního útoku na FF UK, ať zažijí Tvou náruč, Pane, a radují se s Tebou v Tvém království. 
Prosme za jejich rodiny a přátele, obejmi a utěš je, Pane, v jejich nepředstavitelném utrpení. 
Prosme za odpuštění útočníkovi. Dopřej mu, Pane, milost prožít div Vánoc a pocítit lítost nad šíleným zlem, které spáchal. Dej mu zažít bolest nad bolestí, kterou spáchal. 

Prosme za země, které i dnes žijí ve válce, především za Ukrajinu, Palestinu a Izrael, a za lidi, kteří jsou utištěni násilím a strachem kdekoli na světě. 

Prosme za lidi, kteří touží po svobodě a důstojném životě, a také za ty, kdo spoléhají na Boha, i za ty, kdo ho hledají. 

Prosme za rodiny, především za ty, do kterých se vkradla nesvornost a nesoulad. 

Prosme za lidi, kteří v těchto dnech nemají nikoho, s kým by mohli slavit a radovat se. Také prosme za všechny, kdo se snaží lidem v nouzi nebo na okraji společnosti pomáhat. 

Prosme za sebe navzájem – za ty, kdo jsou naplněni radostí a nadějí, stejně jako za ty z nás, kdo žijí v pochybnostech nebo beznaději. 

Bože, ty znáš nouzi světa, proto ses stal člověkem – jedním z nás. Spoléháme na to, že jsi nám nablízku ve svém Synu i v lidech – našich sestrách a bratrech. 
Proto Tě chválíme a děkujeme Ti nyní i navždycky. Amen. 

Jana Melicharová


(Přeloženo, upraveno a doplněno podle www.bistum–trier.de.)

číslo 236, leden 2024
předchozí   další

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Jako doma - pozvání
Jako doma a Kuchařky bez domova
Po stopách (filmových) Pelíšků
Rozhovor s Milanem Kovářem (11)
Náboženství v Rusku (1/6)
Na tento den
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).