Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 11.1.2024

 • Sbírka na bohoslovce z 25. a 26.12 vynesla 10.701 Kč.
 • P. Coufal připraví od ledna obnovu smluv se službami při krátkodobých pronájmech kostela vzhledem k navýšení odměn a novým zákonným úpravám.
 • Z. Šorm vyjednal s Diakonií Vsetín dodatek k darovací smlouvě na podporu P. Húště, který se plno časově věnuje humanitární pomoci na Ukrajině.
 • Z. Šorm a M. Janeček zajistili zástupy varhanního doprovodu při bohoslužbách po dobu nemoci E. Slaninové. Staršovstvo souhlasilo s odměnou pro varhaníky.
 • Staršovstvo projednalo sborový program na další období. Kromě obvyklých akcí a shromáždění chystá společný oběd 28.1., odpolední vycházku „Po stopách Pelíšků“ 18.2., společný víkend pro konfirmandy v Soběslavi 15.–17.3. – při nedělních bohoslužbách zastoupí Z. Šorma O. Navrátilová. V době jarních prázdnin (4.–11.2.) se nebude konat náboženství a konfirmační cvičení.
 • Od poloviny ledna přebírá funkci správce sborových financí L. Kaplan. Statutáři mu zajistí přístupy do banky a J. Šilar přístup na sdílený disk.
 • Staršovstvo projednávalo návrh rozpočtu na rok 2024. Rozpočet je sestaven jako schodkový s krytím z výnosů minulých let. Schodek vzniká převedením části finanční rezervy na dary, která nebyla vyčerpána v roce 2023.
 • Staršovstvo jednalo o návrhu úpravy dvorku tak, aby se rozšířila možnost posezení. J. Šarounová a M. Kopecká osloví možné zpracovatele konkrétního návrhu.
 • Staršovstvo doplnilo ceník pronájmů kostela o možnost pronájmu odpoledne + večer ve všedních dnech kromě pátku.
 • Staršovstvo přijalo aktualizované znění pravidel pro krátkodobé pronájmy kostela.
 • Staršovstvo souhlasilo s částkou na opravu a dopravu sborového klavíru do 55.000 Kč. Klavíru se před Vánoci odlomila noha a je třeba vyměnit uchycení všech nohou.
 • Z. Šorm seznámil staršovstvo se záměrem uspořádání „Křížové cesty“ společně se sborem v Roztokách v Tichém údolí v sobotu 23.3. Staršovstvo souhlasilo.
 • Staršovstvo rozhodlo o podpoře společného víkendu konfirmandů příspěvkem 50 % nákladů pro účastníky z našeho sboru.
 • Staršovstvo stanovilo termín výročního sborového shromáždění na 7.4.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o práci nad rámec sboru. Během února až května přislíbil biblický program na setkáních Postmládeže a vedení přípravy bohoslužeb v rámci vzdělávání výpomocných kazatelů.
 • Staršovstvo hovořilo o možnosti užití nového znění Apoštolského vyznání víry (Evangelický zpěvník 345) při bohoslužbách. Dohodlo se, že se k rozhovoru vrátí na příští schůzi.
 • M. Kopecká poděkovala za zřízení QR kódů pro chrámové sbírky na zpěvnících.

číslo 236, leden 2024
předchozí   další

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Jako doma - pozvání
Jako doma a Kuchařky bez domova
Po stopách (filmových) Pelíšků
Rozhovor s Milanem Kovářem (11)
Náboženství v Rusku (1/6)
Na tento den
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).