Vinohradský sbor ČCE

Náboženství v Rusku (1/6)

foto: rusko

Doba carství

Náboženství je součástí každé kultury a v Rusku je od dob carství spojováno s národy – těch je tam údajně na 150, včetně českého („údajně“ nelze ověřit, neví se, jak se to počítá). Ruský národ tvoří údajně 77 % obyvatel. V roce 988 se dal kyjevský kníže Vladimír I. spolu se svou družinou pokřtít a tím zavedl na Kyjevské Rusi křesťanství, které je od té doby považováno za státní náboženství. Od dob cara Petra I. (1682–1725) jsou záležitosti všech náboženských komunit regulovány státem. Za Kateřiny II. (1763–1795) se Rusko stalo mnohakonfesní říší, k uznávaným konfesím patřil islám, buddhismus, judaismus, katolicismus, luteránství, mennoismus a arménsko–gregoriánství. Tyto konfese byly státem finančně podporovány, duchovní byli placeni státem a byli pod jeho zákonnou ochranou. Státní dohled se netýkal věrouky. Přechod mezi konfesemi byl zakázán, stejně jako smíšené sňatky. Ostatní náboženství byla zčásti tolerována, zčásti více či méně trpěna – netrpěna. Tato situace trvala déle než 200 let – od konce 17. století do roku 1905, kdy car Mikuláš II. (1894–1917) vyhlásil patent o náboženské toleranci. Náboženská svoboda ale netrvala dlouho – bolševici přijali protináboženská opatření hned po převzetí moci. Jejich cílem nebyla regulace náboženského života, ale jeho naprosté odstranění.

Eliška Novotná


Zdroje: „Náboženství v kultuře Ruska“, „Rusko od Brežněva k Putinovi“, „Velké země a události světových dějin I“ kursy U3V FF UK, AR 2022/2023, 2021/2022, 2023/2024 Nykl, H.: Náboženství v ruské kultuře, Pavel Mertvart 2013

číslo 236, leden 2024
předchozí   další

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Jako doma - pozvání
Jako doma a Kuchařky bez domova
Po stopách (filmových) Pelíšků
Rozhovor s Milanem Kovářem (11)
Náboženství v Rusku (1/6)
Na tento den
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).