Vinohradský sbor ČCE

Zpráva o hospodaření za rok 2002

Vážené sestry a bratři, vážení přátelé,

tak jako v každém roce se scházíme k výročnímu sborovému shromáždění, které je svoláváno podle našeho církevního zřízení. Zde je vám předkládána zpráva o výsledku hospodaření za uplynulý rok, dozvíte se, jak se nakládá s penězi, které sboru dáváte, a předkládá se rozpočet na rok následující. Podrobná tabulka výsledků hospodaření je umístěna v zadní části kostela ve skříňce. Pro přehlednost budu číst pouze nejdůležitější údaje.

Rád bych vám poděkoval za vaši štědrost a obětavost, která se v loňském roce zvýšila. Pokud sečteme všechny vaše dary v uplynulém roce, dají dohromady 688 130 Kč. V darech a salárech 434 650 Kč, ve sborových sbírkách 125 478 Kč, celocírkevních sbírkách 14 425 Kč, ve sbírce na Jeronýmovu jednotu 13 660 Kč, Hlavní dar lásky JJ činil 5 200 Kč a sbírka na povodně 94 717 Kč. Z této sbírky bylo 40 000 Kč dáno radotínskému sboru pro dvě postižené rodiny a 40 000 Kč Diakonii, která organizovala přímou pomoc postiženým rodinám. Všechny celocírkevní sbírky byly v plné výši odeslány na příslušné účty Synodní rady. Další důležitou položkou pro naše sborové hospodaření je vybrané nájemné, které loni činilo 1 303 632 Kč.

V roce 2002 jsme vydali na opravy a údržbu domu 609 373 Kč. Z větších akcí byla provedena oprava druhé poloviny dvorní části střechy, jednoho ateliérového střešního okna do ulice a rekonstrukce bytu č. 15 ve 2. patře – z bytu 1+1 se udělal byt 2+kk (etážové plynové topení, rekonstrukce koupelny, el. instalace a kuchyňky v předsíni). Další plánované akce na rok 2002 se odložily na další rok, abychom si vytvořili finanční rezervu na opravu dvorní fasády v roce 2003 (3. patro - olověné stoupačky, oprava koupelny a plynové etážové topení, instalace vodoměrů a výměna dosluhujících plynových kotlů v ateliérech Genesis a Habena).

Dalšími náklady na provoz sboru jsou mzdové 485 731 Kč, na topení 52 516 Kč, elektrická energie 25 371 Kč, telefon 38 852 Kč, poštovné 6 713 Kč, na farní byt 30 045 Kč, na provoz sborového auta 30 664 Kč, povinný odvod plateb na celocírkevní repartice 28 000 Kč, seniorátní repartice 10 900 Kč, odvod do personálního fondu 50 000 Kč, odvod celocírkevních sbírek 16 168 Kč, ale i náklady na provoz domu, např. vodné a stočné 88 265 Kč. To sice vybereme od nájemníků, ale tyto částky projdou naším účetnictvím. V rámci jednoduchého účetnictví, které vedeme, se může stát, že některé položky jsou zkreslené, např. pokud některý nájemník zaplatí nájem dopředu, objeví se v přehledu v minulém roce. To platí i o případných dlužnících.

Účetnictví je v našem sboru vedeno z důvodu přehlednosti i s ohledem na daňové přiznání pro finanční úřad jako trojí. Za prvé je vedeno souhrnně jako celek, za druhé je vedeno pouze pro sbor a za třetí je vedeno pro dům (nájemníky). Důvodem tohoto rozdělení je to, že sborové příjmy ani výdaje nepodléhají daním z příjmu na rozdíl od hospodaření domu, které daním podléhá. V případě, že vydání spadá do obou kategorií, dělíme je v poměru pronajatých ploch 9:1 ihned při zaúčtování dokladu.

Finanční údaje za rok 2002:

  • počáteční stav pokladny: 45 372,20, na BÚ: 465 074,26
  • na konci roku v pokladně: 43 035,30, na BÚ: 608 524,64
  • celkem finančních prostředků ke konci roku 651 559,94 Kč.

Rozpočet na rok 2003 je sestavován tak, aby hospodaření sboru bylo vyrovnané a nemuseli jsme si půjčovat. Na březen až duben (podle počasí) plánujeme opravu dvorní fasády, která by měla stát 1 000 000 Kč. Z větších akcí plánujeme opravu bytu ve 3. patře - výměna olověné stoupačky, oprava koupelny a plynové etážové topení- 150 000 Kč, instalace vodoměrů 30 000 Kč, výměna dosluhujícího kotle v ateliéru Genesis 30 000 Kč a výměna dosluhujícího kotle + zavedení topení do zbývajících dvou místností ateliéru Habena 50 000 Kč. Práce budou prováděny dle důležitosti a stavu finančních prostředků.

Ze závazků nám zůstává splatit za adaptaci druhé půdy firmě Habena 500 000 Kč z původního 1 000 000 Kč. Zde je však stanoven splátkový kalendář po 100 000 Kč ročně po dobu deseti let (splácíme od roku 1998).

Pohledávku ve výši 20 000 Kč máme jako půjčku sboru ve Hvozdnici a 62 500 Kč u Lupulusu za nájem kostela.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří přispívají podle svých možností na náš sbor, a zároveň vás poprosit, jak se o tom mluví i na setkáních a píše ve sborových dopisech a časopisu Hrozen, o zvýšení obětavosti, a to z toho důvodu, že sice máme finančně vyrovnané hospodaření díky příjmům z výnosu nájmů, kde je zisk 377 467 Kč, ale sbor má naproti tomu ztrátu při své činnosti 236 354 Kč (příjmy 1 697 078 Kč, výdaje 1 933 433 Kč).

Pavel Coufal

číslo 31, březen 2003
předchozí   další

Obsah

Kázání v poslední neděli po Zjevení Páně
Výroční zpráva kazatele o životě sboru
Výroční zpráva katechetky
Zpráva o hospodaření za rok 2002
Odpověď br. Fučikovskému
O spojitých nádobách
Výlet na Žižkov
Informace k výletu do Bzence
Ohlédnutí za burzou dětského oblečení
Letní tábor 2003

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).