Vinohradský sbor ČCE

Odpověď br. Fučikovskému

Vážený, milý bratře Fučikovský,

Váš příspěvek v posledním HROZNU, jímž reagujete na článek Martina Zikmunda, má své pravdivé jádro: netečnost západních mocností vůči zlu nacismu vedla k rozpoutání světové války. Totéž ovšem platí i v pohledu na zlo, jež představuje irácký režim. Také zde byla neomluvitelná netečnost, a nyní již ne jen západních mocností, nýbrž i východních, včetně bývalé ČSSR; a netečnost je malé slovo - my všichni jsme se aktivně podíleli na vyzbrojení Saddáma a na jeho politické podpoře. USA proto, že jej považovaly za potřebnou protiváhu k íránskému Chomejnímu, ostatní pro výhodné obchody. K jeho zničujícím postupům vůči Kurdům, vůči vlastnímu obyvatelstvu i vůči šíitům na jihu světové společenství mlčelo. Nyní sklízíme trpké ovoce toho, co jsme zaseli. Když se Německo a jiné státy teď pokoušejí nalézt “třetí cestu”, je to už trochu pozdě. Očekával bych, že by se o to mělo pokusit celé mezinárodní společenství, které - včetně USA - mělo tuto možnost přinejmenším do války v Perském zálivu. Je cosi fatálního na tom, že nyní musíme patrně sáhnout k nejhorší možnosti - k válce, abychom napravili svá zanedbání. Jistěže zničíme Saddámův režim. Nebude to však důvod k oslavám našeho vítězství, nýbrž důvod k pokání, že se světovému společenství nepodařilo za celá léta a desetiletí najít řešení méně zničující, než jsou tisíce mrtvých. Válka je hřích v každém případě.

A ještě toto: v Iráku jde o to, aby byl zrušen stávající režim, pod kterým i vlastní obyvatelstvo strádá. Je však cosi zlověstného v tom, že zrušit režim v tomto případě znamená zbavit života tisíce lidí, kteří s tímto režimem nemají nic společného a trpí pod ním. Opravdu to neumíme jinak?

A pokud jde o záminky, jimiž nás politická publicistika častuje: zbraně hromadného ničení mají také jiné státy (Indie, Pákistán, Izrael, Severní Korea aj.), lidská práva jsou pošlapávána na mnoha místech našeho světa, humanitární katastrofy jsme bez zásahu přehlédli ve Střední Africe, militantní islámismus nám nevadí v Saúdské Arábii (v sekulárním Iráku jej nelze zjistit) atd. Nejsem tak naivní, abych tvrdil, že Američanům jde pouze o iráckou ropu. Ale jaký vlastně důvod mají, dokud inspektoři Rady bezpečnosti nepřinesou důkaz, že Irák opravdu ohrožuje svět?

Pavel Filipi

číslo 31, březen 2003
předchozí   další

Obsah

Kázání v poslední neděli po Zjevení Páně
Výroční zpráva kazatele o životě sboru
Výroční zpráva katechetky
Zpráva o hospodaření za rok 2002
Odpověď br. Fučikovskému
O spojitých nádobách
Výlet na Žižkov
Informace k výletu do Bzence
Ohlédnutí za burzou dětského oblečení
Letní tábor 2003

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).