Vinohradský sbor ČCE

Trocha informací před výletem do Bzence

Sborový výlet na Slovácko - Buchlovice – Bzenec – Strážnice se koná ve dnech 8. – 9. května 2003, podrobné informace si můžete vyžádat ve farní kanceláři nebo u Jiřího a Jany Fučikovských (pozn. redakce)

Historie Bzence sahá až do předhistorických dob, o čemž svědčí nálezy kamenných mlatů a popelnic v katastru města. Podle pověsti přinesli jméno Bzenec bratři Cyril a Metoděj, krajina jim prý připomínala dalekou Byzanc. V nejstarších, latinsky a německy psaných listinách, se tehdejší osada nazývá Bisenc.

V dobách velkomoravských byl prý Bzenec důležitým místem, podle kronikáře Dětmara byl po zániku Velehradu určitou dobu hlavou Moravy. Později Přemyslovci učinili sídlem úřadů Brno a Olomouc.

Koncem 12. století postavila přemyslovská knížata na kopci nad městem hrad, který měl chránit prastarou obchodní cestu, jež okolím Bzence procházela již od římských dob, jak o tom svědčí četné nálezy římských mincí. Vrch nad městem se dodnes nazývá Starý hrad, i když samotný hrad byl zbořen pravděpodobně Janem Žižkou roku 1423. Přesný záznam o zboření neexistuje, pozdější kroniky se o hradu zmiňují již jen jako o zřícenině.

Roku 1703 byla na místě hradu postavena kaple, osud jí však příliš nepřál, v roce 1731 vyhořela po zásahu bleskem. Opravena byla v roce 1852, v roce 1915 však znovu vyhořela od blesku. Definitivně byla kaple zničena německými vojsky za těžkých bojů v okolí Bzence na konci 2. světové války. Dnes se nad městem tyčí pouze její trosky.

Bzenec leží pod jižními výběžky Maršovského pohoří, nad nížinou okolo řeky Moravy. Při pohledu z kopců nad městem se ukáže nádherné panoráma moravskoslovenského pomezí: od východu Bílé Karpaty s Javořinou, na jihu Strážnice a Hodonín, dále slovenský Holič a na západě Pálava a Ždánský les.

Celá historie Bzence je nerozlučně spjata s pěstováním révy vinné, pravděpodobně již od římských časů. Dnes je Bzenec centrem Bzenecké vinařské oblasti, která je s 365 hektary druhou nejmenší z deseti moravských vinařských oblastí. Co se týče počtu vinařských obcí, je s jedenácti obcemi oblastí nejmenší. O vinohrady v bzenecké vinařské oblasti pečuje více než 800 vinohradníků.

Vlajkovou lodí bzeneckého vinařství byla vždy odrůda Ryzlink rýnský, po staletí známá jako Bzenecká lipka - víno s neopakovatelnou vůní kvetoucí lípy a medu. Z bílých odrůd se dále pěstují Rulandské bílé, Műller - Thurgau, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a Muškát moravský, který byl vyšlechtěn v nedalekých Polešovicích.

Nejčastěji pěstovanými modrými odrůdami jsou dnes již tradiční Frankovka a Svatovavřinecké, dále Modrý Portugal, Rulandské modré, André a Zweigeltrebe.

O tom, jak krásná vína výše zmíněné odrůdy dávají, se budeme moci přesvědčit 8. května v Zámecké galerii vín Buchlovice a hlavně ve vinném sklípku pana Menšíka v Bzenci.

Doufám, že jsem nenudil, část údajů pochází z knihy Josefa Hanáka Paměti města Bzence.

Jiří Fučikovský

 

číslo 31, březen 2003
předchozí   další

Obsah

Kázání v poslední neděli po Zjevení Páně
Výroční zpráva kazatele o životě sboru
Výroční zpráva katechetky
Zpráva o hospodaření za rok 2002
Odpověď br. Fučikovskému
O spojitých nádobách
Výlet na Žižkov
Informace k výletu do Bzence
Ohlédnutí za burzou dětského oblečení
Letní tábor 2003

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).