Vinohradský sbor ČCE

Něco málo z historie Žižkova

aneb pozvánka na dubnovou procházku

Víte, kdy vznikla samostatná obec Žižkov? Kde se v ní vzaly ulice a domy, nesoucí jména slavných husitů? Kde byla první radnice, Bezovka, Komotovka či popraviště?

Jsem z Moravy a neznala jsem z Žižkova nic než Fešáka Huberta. Avšak po nedávném opakování Neffových Sňatků z rozumu jsem začala pátrat po oněch místech a hrozně mě zajímalo, jak vůbec Žižkov vypadal a jestli ještě něco z těch dob zůstalo. Přečetla jsem několik knih a dozvěděla se spoustu pro mě nového.

Dočetla jsem se, že samostatná obec Žižkov vznikla roku 1875 v podstatě díky zámožným pánům z Vinohrad, kteří už nechtěli dotovat chudý Žižkov ze společné pokladny. Prvním starostou se stal Karel Hartig, vlastenec a obdivovatel husitského hnutí, stavitel školy na Komenského náměstí a novorenesanční budovy pro Občanskou záložnu, která se po jejím krachu stala první žižkovskou radnicí (dnes známá jako bývalé kulturní středisko Trojka), a dalších 60 domů se jmény jako např. Dům u Božích bojovníků, U Jana Žižky z Trocnova, U Jana Husi, U Jeronýma Pražského… Stejně tak navrhoval i přejmenování ulic, a tak vznikla Husova třída, ulice Chlumova, Roháčova, Prokopova a spousty dalších. Vykonal mnoho záslužného nejen pro Žižkov, po něm samotném se však dodnes žádná ulice nejmenuje.

Při svém pátrání po starých místech a stavbách jsem mimo jiné narazila na žižkovskou Betlémskou kapli, schovanou za činžovními domy tak dokonale, že o ní nemá tušení spousta místních lidí. Vyčetla jsem, že “…Betlémská kaple je pozdně secesní stavba, která uplatněním kubistického tvarosloví v sakrální stavbě představuje jedinečný stavitelský typ nejen v českém, nýbrž i v celoevropském kontextu.” Kaple byla slavnostně otevřena roku 1914 a prvním farářem se stal Kristian Pavel Lanštják. Za éry komunismu jí hrozilo zboření, ale díky neúnavnému úsilí faráře Františka Potměšila se ji podařilo zachránit a roku 1975 byla prohlášena kulturní památkou.

Vy ji jistě všichni znáte, ale možná někteří z vás by se chtěli znovu podívat, a tak vás zvu na malou nedělní procházku Žižkovem, spojenou s návštěvou Betlémské kaple na Žižkově. Budu se moc těšit, že přijdou i ti z vás, kteří pamatují starý Žižkov, a podělí se o své vzpomínky. Třeba se konečně dozvím, kde stála ona známá Komotovka Martina Nedobyla!

Jana Fučikovská

Zdroje: Miloslav Mikota: Karel Hartig a počátky Žižkova v 19.století a Nová kniha o Praze 3

Abych nezapomněla – sraz je v neděli 13.dubna ve 14 hodin před kostelem na Jiřáku. Pokud nám bude počasí přát a děti budou chtít, můžeme procházku prodloužit na blízký Vrch sv. Kříže.

číslo 31, březen 2003
předchozí   další

Obsah

Kázání v poslední neděli po Zjevení Páně
Výroční zpráva kazatele o životě sboru
Výroční zpráva katechetky
Zpráva o hospodaření za rok 2002
Odpověď br. Fučikovskému
O spojitých nádobách
Výlet na Žižkov
Informace k výletu do Bzence
Ohlédnutí za burzou dětského oblečení
Letní tábor 2003

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).