Vinohradský sbor ČCE

Anketa k VP

Výsledky dotazování o častosti vysluhování Večeře Páně

Grafy jsou zrádná věc, hlavně když se udělají na počítači. Vypadají pak totiž velmi vážně – taková skutečná vědecká prezentace. Prosím nehleďte tak na koláč, který je v záhlaví tohoto příspěvku. Ten jenom vypovídá o tom, jak dopadlo poslední sborové dotazování, kterým vás obšťastnila redakce Hroznu.

Ono to bylo totiž tak, že jsme si na staršovstvu povídali o tom, jak často se v našem sboru vysluhuje Večeře Páně a jak bychom si představovali, že by se měla vysluhovat, co je pro koho důležité – tedy co se týče častého nebo vzácného přistupování k Večeři Páně.

Nakonec jsme se dohodli, že o tom budeme rozvažovat a také se poptáme členů sboru na jejich pohled.

Tož jste byli postaveni tváří v tvář kusu papíru namísto rozhovoru, což asi není úplně dobře. Na druhou stranu je hezké, že na dotazník odpovědělo přes čtyřicet bratří a sester. Dalo by se z toho tušit, jak vážný je zájem členů sboru o toto téma.

Pokud si spojíme to, co říká koláč výše vyvedený, s tím, co říkala sestra farářka při ohláškách o změně dní, ve kterých můžeme k Večeři Páně přistoupit, vidíme, že rozhodnutí staršovstva je v souladu s názorem nejčastěji zastoupeným.

mch

číslo 85, duben 2008
předchozí   další

Obsah

Kázání
Anketa k VP
Reportáž ze sobotního úklidu
Českobratrská církev evangelická — její kořeny a směřování II.
Ze sborového archivu VI
Nedělní škola dnes
100. výročí otevření kostela a sborového domu
Adopce na dálku® 2007 – poděkování
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).