Vinohradský sbor ČCE

Nedělní škola dnes

Jak vypadá vinohradská nedělní škola dnes, na to jsme se zeptali jejích učitelů. Posledními z těch, kdo na naše otázky odpověděli, jsou Zuzana Bruknerová (ZB) a nový příležitostný učitel Mirek Čašek (MČ).

Jak dlouho učíš v nedělní škole?

ZB: Přibližně 6 let.

MČ: Začal jsem zde na Vinohradech asi v roce 1977. Potom jsem učil děti v Moravči, byly-li ve sboru. Nyní občas vypomáhám - dohromady to učení možná vydá už na 30 let.

I když se ve sboru pracuje podle příruček synodní rady, jistě do připravených textů vkládáš i vlastní víru a vlastní zkušenosti. Co ti přijde nejdůležitější při práci s dětmi ve sboru, při jejich vedení k Pánu Bohu?

ZB: Modlitba, z ní pak vycházející vztah k dětem a opravdovost.

MČ: Podle příručky moc neučím, vnímám ji spíše jako inspiraci. Vkládám do výuky hodně vlastních myšlenek, zkušeností a snažím se brát ohled na složení skupiny, na věk dětí a další faktory. Cílem je, abych je neodradil suchým zvěstováním, ale vytvořil prostor, kde se budou cítit dobře a vnímat, že se s nimi počítá a jejich potřeby jsou respektovány.

Někdy je asi složité být většinu nedělí s dětmi a nemít možnost slyšet kázání. Kde čerpáš, abys mohl/mohla dávat dál?

ZB: Učitelé dáváním zároveň přijímají, v tom se asi s ostatními učiteli shodneme.

A také – kázání neslyšíme, ale slyšíme vstupní slovo, slova poslání, požehnání, …písně. Kromě toho studuji práce ev. kazatelů – prof. Smolíka, v současné době Jana Hellera, atd.

MČ: Teď to moc necítím, jsem jen náhradník, takže si kázání užiju. Dříve to bylo občas těžké, učil jsem všechny neděle v měsíci. Člověk ale přijímá i z četby Bible, z prožitého, z příprav.

Učitelé mívají řadu hezkých historek z práce s dětmi, v nichž bývá humor, dětské vnímání světa i čistý a jednoznačný pohled na řadu věcí, včetně věcí víry. Nevzpomeneš si na nějakou?

ZB: Jednou jedno z dítek uprostřed mého věroučného výkladu zvolalo – jéééé, tobě rostou vousy! Netýká se to však úplně víry…

MČ: Když jsme jako mladí kluci po konfirmaci učili NŠ, probírali jsme příběh o Božím soudu, o rozdělování na ovce a kozly, na ty po pravici a levici Boží. Vyprávěli jsme si o tom, jak bude řečeno těm na levici: „Byl jsem nemocný, a nenavštívili jste mě.“ S dětmi jsme příběh sehráli. Jedna holčička byla moc hodná a v roli Pána Boha všechny poslala na pravou stranu. Když jsme se jí ptali, proč to udělala, vždyť jsme ji přece nenavštívili, když byla nemocná, zamyslela se a odpověděla: „Já jsem vám to ale odpustila.“ Bylo to takové pěkné svědectví.

Jak by sbor mohl více pomoci nejenom Vám učitelům, ale vůbec práci v nedělní škole?

ZB: Děkuji všem, kdo se za děti i za učitele modlí. To je myslím základ.

MČ: Jsem jenom náhradník a tolik do toho nevidím, takže na to nejsem schopen odpovědět.

Ptala se Jana Šarounová

číslo 85, duben 2008
předchozí   další

Obsah

Kázání
Anketa k VP
Reportáž ze sobotního úklidu
Českobratrská církev evangelická — její kořeny a směřování II.
Ze sborového archivu VI
Nedělní škola dnes
100. výročí otevření kostela a sborového domu
Adopce na dálku® 2007 – poděkování
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).