Vinohradský sbor ČCE

Ze staršovstva

Staršovstvo na své pravidelné schůzi 13. 3. mj.:

  • upravilo častost vysluhování Večeře Páně na každou třetí neděli v měsíci, není-li stanoveno výjimečně jinak, a o církevních svátcích s tím, že při každém vysluhování Večeře Páně je možno požádat o přijímání vína z malého kalicha;
  • umožnilo přistupovat k Večeři Páně i dospívajícím pokřtěným členům sboru už před konfirmací na jejich výslovnou žádost a po osobním rozhovoru a individuálním posouzení kazatelkou a po oznámení staršovstvu.

(es)

Sbírka na Hlavní dar lásky JJ, která se konala v neděli 23.3., vynesla celkem 4922,- Kč. Všem, kdo přispěli, děkujeme. Do konce května trvá archová sbírka na Jeronymovu jednotu.

číslo 85, duben 2008
předchozí   další

Obsah

Kázání
Anketa k VP
Reportáž ze sobotního úklidu
Českobratrská církev evangelická — její kořeny a směřování II.
Ze sborového archivu VI
Nedělní škola dnes
100. výročí otevření kostela a sborového domu
Adopce na dálku® 2007 – poděkování
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).