Vinohradský sbor ČCE

Adopce na dálku®2007 - poděkování

V uplynulém roce 2007 jsme nasbírali 18 300 Kč, což je téměř stejně jako v předešlém roce. Na školném jsme dohromady zaplatili 11900 Kč, z toho 2059,50Kč jsme utratili za dárečky a poštovné.

Velký dík patří opět manželům Evě a Pavlovi Filipiovým, kteří již potřetí zasponzorovali Kalpanu na celý školní rok.

Děkuji všem, kteří se nově připojili, i těm, kteří vytrvávají. Děkuji dětem za obrázky a mládeži za dopisy.

Věřím, že Kalpaně i Georgovi přinesl další rok ve škole více radosti, vzdělání i větší naději na lepší život.

Archová sbírka probíhá znovu po celý rok, arch je k dispozici ve sborové kanceláři.

Všechny další informace jsou průběžně aktualizovány na nástěnce v 1. patře.

J. Fučikovská

číslo 85, duben 2008
předchozí   další

Obsah

Kázání
Anketa k VP
Reportáž ze sobotního úklidu
Českobratrská církev evangelická — její kořeny a směřování II.
Ze sborového archivu VI
Nedělní škola dnes
100. výročí otevření kostela a sborového domu
Adopce na dálku® 2007 – poděkování
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).