Vinohradský sbor ČCE

Dvě otázky

foto: petr

Každý týden si můžete poslechnout na www.e-cirkev.cz úvahu farářky či faráře naší církve. Z minulého měsíce jsme vybrali #226 Petra Slámy z ETF UK.

Milí posluchači, říkám si, kde to teď asi posloucháte. Já sedím doma ve Staré Boleslavi, jmenuju se Petr Sláma, dnes pracuju doma, ale jinak učím na Evangelické teologické fakultě Starý zákon. Venku je pošmourno, začíná podzim, čas zralý na otázky.

Na některé své otázky najdeme rychlou odpověď. Jiné nás provázejí celý život. Člověk se ptá, a to ho posunuje dopředu. Víte, která je úplně první otázka, kterou v Bibli klade Bůh člověku? Je to ve 3. kapitole knihy Na počátku, knihy Genesis. Vůbec první otázka v Bibli. Bůh se tam ptá Adama, který pojedl zakázané ovoce a teď se skrývá spolu s Evou v křoví. Ptá se ho: „Kde jsi?“ Takhle to podle Bible máme my lidé s Bohem. Jistě, občas ho hledáme, myslíme si, že ho nalézáme a jindy ztrácíme. Ale jako synové Adama a Evy nejsme v prvé řadě těmi, kdo otázku kladou. Ale těmi, kdo ji dostávají. Bůh se nás ve všelijakých spletitostech, do kterých se dostáváme nebo si je kolem sebe budujeme, ptá: „Kde jsi?“ Tak to byla vůbec první otázka, která v Bibli padla.

A víte, která je v Bibli hned druhá otázka? O kapitolu dál, ve 4. kapitole knihy Genesis, se Bůh ptá Kaina, když zabil svého bratra Ábela: „Kde je tvůj bratr?“ „Kde jsi?“ a „kde je tvůj bratr?“ Takhle se Pán Bůh ptá každého z nás. Své křoví a svého Ábela si může každý dosadit sám. A já vás chci povzbudit, abyste těm dvěma principiálním otázkám neuhýbali, protože Vás posunou dobrým směrem. Posunou vás do pravdy, posunou vás do světla láskyplného pohledu Božího. Uhýbat je blbost.

číslo 215, prosinec 2021
předchozí

Obsah

Kázání 5. 12. 2021
Přímluvná modlitba
Slovo k Adventu
Zprávy ze staršovstva
Adventní věnce
Výlet do Roztok
O  vánoční hře
Nocleženky
Zdroje veselé mysli VI
Dvě otázky
Farář pro faráře
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).