Vinohradský sbor ČCE

Nocleženky

„Nocleženky pro osoby bez domova“ je projekt Armády spásy. Armáda spásy je mezinárodní evangelikální hnutí, které již dlouhou dobu pomáhá především lidem bez domova. Hnutí je motivováno vírou v Boha a láskou k bližnímu, proto je pro ně výstižné motto: „Srdce Bohu, ruce lidem“. Nocleženka je vlastně poukaz – kartička v hodnotě 100 Kč, která umožní jednomu člověku bez domova strávit noc v teple, pod střechou noclehárny. Nocleženka ale také zahrnuje polévku s pečivem, teplý nápoj, možnost osprchování, a v případě potřeby i základní ošetření a zdravotní prohlídku.

Tento projekt můžeme podpořit i my! Jakým způsobem?

1. Koupí Nocleženky u sborové sestry; tu pak sami dáte potřebnému člověku na ulici.

2. Finančním darem na archovou sbírku. Peníze půjdou rovněž na Nocleženky, které pak rozdají terénní sociální pracovníci lidem v nouzi. Můžete přispět i bezhotovostně na číslo sborového účtu 35946349/2010 s variabilním symbolem, kterým je Vaše osobní číslo ve sborové kartotéce; pokud nepožadujete potvrzení o daru, můžete ponechat přednastavený variabilní symbol 9999; jako specifický symbol uveďte 17.

3. Koupí Nocleženky jako dárek, informace o této možnosti najdete:

noclezenka.cz

Jarmila Raisová

číslo 215, prosinec 2021
předchozí

Obsah

Kázání 5. 12. 2021
Přímluvná modlitba
Slovo k Adventu
Zprávy ze staršovstva
Adventní věnce
Výlet do Roztok
O  vánoční hře
Nocleženky
Zdroje veselé mysli VI
Dvě otázky
Farář pro faráře
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).