Vinohradský sbor ČCE

Slovo k Adventu

foto: slovo

Všem sborům
Českobratrské církve evangelické

Praha, 2. prosince 2021


„Potěšujte, potěšujte můj lid? Panovník Hospodin přichází s mocí.“ Izajáš 40,1.10

„Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem.“ Píseň 399, Evangelický zpěvník, Praha 2021

foto: pavel

Milé sestry, milí bratři,

letošní adventní čas je zvláštně setmělý. Pandemie koronaviru nás svírá další vlnou. Opět přibývá těžce nemocných, na zdravotníky je opět naloženo nebývalé břemeno. Ubývá sil fyzických i psychických, sráží nás zklamání, že nejsme z ohrožení vysvobozeni. Nadto jsme rozděleni názory na očkování a na přiměřenost vyhlašovaných opatření. Není snad rodiny, která by tím nebyla osobně zasažena. Zoufalí utečenci jsou opět zadržováni na hranicích Evropy. Blíže nám než dříve, neboť jde o našeho polského souseda. Neutěšený je chlad nadcházejícího ročního období i mrazivé vztahy mezi státy i mezi mnoha lidmi. Očekáváme toužebně Hospodinův příchod. Přiznáváme tím, že jsme se dostali, kam jsme nechtěli, a že sami nemáme řešení ani odvahu ani sílu. Přiznáváme svůj podíl na bídě světa. Očekáváme Hospodinův příchod v podobě betlémského dítěte. Vyznáváme tím svou víru a naději v cestu milosrdenství, soucitu a lásky ke všem lidem bez rozdílu. Vyznáváme svou ochotu nechat se Boží přítomností opět proměnit. Bůh je v pohybu směrem k nám, pojďme tedy my jemu vstříc. Jít vstříc Bohu znamená jít vstříc bližnímu tak, jak to vidíme u Ježíše Krista. V tento setmělý čas je to výzva k ohleduplnosti. V osobním kontaktu, v našich rodinách, v našich shromážděních, ve vztahu ke zdravotníkům. Z ohledu na druhé dbejme předběžné opatrnosti a prevence třeba i za cenu osobní nechuti a nepohodlí. Z naděje na blízkost Boží čerpejme vnímavost a odvahu. Hospodine, svatý Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, přijď svým Duchem mezi nás, daruj nám odvahu k soucitu, posilni v nás důvěru v cestu milosrdenství, podpoř odhodlání jít ti vstříc: navštívit nemocného, obdarovat chudého, zastat se utištěného, povzbudit zklamaného, ocenit obětavého, dopřát odpočinek znavenému. Pane, smiluj se. Amen.

Pán Bůh vám žehnej,

Váš

Pavel Pokorný

číslo 215, prosinec 2021
předchozí

Obsah

Kázání 5. 12. 2021
Přímluvná modlitba
Slovo k Adventu
Zprávy ze staršovstva
Adventní věnce
Výlet do Roztok
O  vánoční hře
Nocleženky
Zdroje veselé mysli VI
Dvě otázky
Farář pro faráře
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).