Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 9.12.2021

 • Druhá část rozhovoru k rozvojovému plánu sboru proběhla 25.11. K pokračování rozhovoru se staršovstvo znovu sejde 3.2.
 • J. Raisová informovala staršovstvo o dokončení úprav hrobu D. Brůžové. Urny, o které se sbor stará, do něho budou uloženy na jaře příštího roku.
 • Archová sbírka na zřízení chráněné dílny Diakonie v Ústí n/L vynesla 9.000,–Kč. Sbor ji zdvojnásobil a připravil darovací smlouvu.
 • Benefiční koncert Musica Rustica pro Víteček vynesl 3605,–Kč. Staršovstvo rozhodlo, že na tento účel věnuje i sbírku z 5.12., kterou zdvojnásobí, a dar zaokrouhlí na 12.000,–Kč.
 • Uvedení nových evangelických zpěvníků se bude konat v neděli 9.1. Na uvedení staršovstvo pozvalo člena zpěvníkové komise P. Henycha. Od této neděle bude sbor užívat nové zpěvníky. J. Raisová zjistí možnosti obalení zpěvníků průhlednou fólií.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o přípravách dětské vánoční hry. M. Janeček domluví J. Tučkem její ozvučení.
 • J. Šilar dovezl 60 kusů zakoupených nocleženek. J. Raisová bude informovat o možnostech jejich koupě v ohláškách a v Hroznu.
 • Staršovstvo se dohodlo na způsobu sestavování kandidátky pro volbu staršovstva v roce 2022. Členové sboru můžou svoje návrhy hodit do připravené krabice do 9.1. Presbyteři již mohou oslovovat případné kandidáty.
 • Staršovstvo jednalo o obnově spořícího vkladu u JT bank.
 • Staršovstvo pověřilo M. Chába, aby dovedl řešení topení u varhan k realizaci.
 • P. Coufal informoval o opravě rejstříku u varhan.
 • Staršovstvo jednalo o žádosti OPS Jeden svět o prodloužení nebo odpuštění části půjčky, který sbor poskytl. Staršovstvo souhlasilo s prodloužením poloviny půjčky do konce roku 2022 s tím, že o dalším možném postupu rozhodne na lednové schůzce.
 • Staršovstvo rozhodlo, že sbírka z bohoslužeb s dětskou vánoční hrou 19.12. bude věnována na SOS vesničky.
 • Staršovstvo stanovilo termín Výročního sborového shromáždění na 27.3.2022.
 • Staršovstvo souhlasilo s možností nabídnout sborové klubovny pro ubytování mimopražských účastníků farářského kurzu, který se bude konat 24.–28.1.2022.
 • Staršovstvo pověřilo hospodářskou komisi, aby prověřila možnosti zřízení sprchy ve sborových prostorách.
 • J. Raisová informovala o tom, že účetní firma od nového roku zdražuje zpracování mzdové agendy.
 • Staršovstvo diskutovalo o možnosti větrané místnosti pro malé děti a rodiče při bohoslužbách. M. Janeček zařídí přenos bohoslužeb do dětské místnosti v 1.patře a sbor tuto možnost rodičům nabídne. Zároveň staršovstvo zváží možnosti prosvětlení a větrání tzv. „kobky“.

číslo 215, prosinec 2021
předchozí

Obsah

Kázání 5. 12. 2021
Přímluvná modlitba
Slovo k Adventu
Zprávy ze staršovstva
Adventní věnce
Výlet do Roztok
O  vánoční hře
Nocleženky
Zdroje veselé mysli VI
Dvě otázky
Farář pro faráře
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).