Vinohradský sbor ČCE

Výlet do Roztok

V sobotu 27. listopadu se skupinka čtyř dospělých a tří dětí z našeho sboru sešla na Bořislavce. Odtud jsme se vydali pod zkušeným vedením Elišky krásnou zástavbou Hanspaulky, dokud jsme nenarazili na zelenou turistickou značku. Ta nás vedla kolem zahrádkářské osady do lesa, kterým jsme sklouzli do Šáreckého údolí. Pak nás čekalo dlouhé stoupání ulicí Ke Kulišce. Tou vedla také cyklostezka, ale na kole bychom to nechtěli stoupat. Pod Meliškou, Na Pučálce, Truhlářka, byly další zajímavé názvy, které připomínají dřívější usedlosti. Minuli jsme jezdecký klub Gabrielku a čekala nás větrná pláň před Horoměřicemi. Do jejich středu nás dovedla zelená a tam jsme si mohli nakoupit dobrou limonádu, kávu, koláčky a buřty. S rozpaky jsme ale hleděli na stále se rozpínající výstavbu, když jsme mezi těmi novými domy znovu hledali značku… Díky dobrému orientačnímu smyslu jsme se ale neztratili a místním hájkem jsme došli k hlavní silnici. Ta byla hranicí mezi „civilizací a divočinou“. Před námi byly Kozí hřbety, skalnatý buližníkový hřeben, ostře se vypínající nad okolní rovinou, jako by byl z jiného světa… Cesta vedla přímo po hřebenu, odkud bylo pěkně vidět do kraje. Je to opravdu moc pěkný kout, není divu, že je spolu s Tichým údolím, do kterého jsme sestoupili, chráněnou přírodní památkou. U soutoku Únětického a Horoměřického potoka roste rozložitá vrba bílá. Říká se jí Zapomenutá, protože byla donedávna zarostlá křovinami. Její stáří se odhaduje na 125 let, její obvod má přes 8 metrů, děti lákala ke zlézání a prolézání. Pro nás to bylo dobré místo na odpočinek a svačinku. Cestou podél potoka jsme minuli několik bývalých mlýnů, až jsme došli k vyhořelé výletní restauraci Maxmiliánce. Tady opět stojí domy, ale starší a mnohem hezčí, než jsou ty v Horoměřicích. Některé vily nepřestaly být krásné, jiné dlouhé roky chátraly. Nedávno byla nádherně opravena Haurowitzova vila, která nyní slouží roztockým spolkům a mateřské škole. Zde se asi schází i nově vzniklý evangelický sbor. Na nádraží v Roztokách na nás čekal vlak, který jsme jen taktak stihli. Jeli jsme jen jednu zastávku, do Podbaby. A tam jsme u Elišky na zahrádce náš výlet zakončili – jak jinak než opékáním buřtů.

Jarmila Raisová

foto: vylet1
foto: vylet2

číslo 215, prosinec 2021
předchozí

Obsah

Kázání 5. 12. 2021
Přímluvná modlitba
Slovo k Adventu
Zprávy ze staršovstva
Adventní věnce
Výlet do Roztok
O  vánoční hře
Nocleženky
Zdroje veselé mysli VI
Dvě otázky
Farář pro faráře
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).