Vinohradský sbor ČCE

Přímluvná modlitba

Pane, otevíráme k tobě svá srdce a prosíme tě v tomto adventním čase o pokoj pro celý svět, pokoj pro církev, pokoj pro každého z nás.

Pane, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme, nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.

Dej, abychom poznávali Krista v našich bližních, zvláště v těch nuzných, když potřebují naší pomoc.

Prosíme tě za to, abychom tento adventní čas nepromarnili a dobře se připravili na oslavy narození tvého Syna. Prosíme tě, abychom dokázali slavit s čistým srdcem. Prosíme tě za tento svět, abys do něj vložil více lásky a pokoje.

Prosíme tě, Pane, za tvou církev, která je církví stále se proměňující, abys ji svým duchem skutečně obnovil, aby odpovídala pravdivě a věrohodné na tvé výzvy v událostech této doby.

Prosíme tě, Pane, za křesťany v naší vlasti. Zvláště tě prosíme za sílu a osvěžující rosu tvého Ducha nové synodní radě a nově obsazeným církevním orgánům. Prosíme tě o rodinu těch, kteří v tebe věří. Sjednocuj, obnovuj, posiluj je svým Duchem.

Prosíme tě za tuto zem, za novou vládu, prosíme tě za dobrou novou politickou kulturu. Prosíme tě, aby ti, kdo dostali moc, ji využívali k dobru celé této společnosti. Prosíme tě za nemocné, zvláště nemocné koronavirem, prosíme tě vroucně za lékaře, zdravotníky, prosíme tě za všechny, kdo se snaží překonat tuto velkou ránu našeho světa. Dej jim sílu, naději, vytrvalost a trpělivost, obnovuj jejich sílu naděje. Prosíme tě za jejich blízké. Prosíme tě za všechny vědce, kteří pracují na tom, aby byly zmírněny bolesti této nemoci.

Prosíme tě za všechny pronásledované, smutné a zkroušené. Prosíme tě za vězněné, utlačované, za migranty a uprchlíky, za lidi bez domova, za lidi osamocené, bez práce.

Prosíme tě za rodiny, ve kterých nároky této doby vzaly radost a potěšení ze vzájemné blízkosti a zatemnily pocity lásky.

Prosíme tě, posiluj a ochraňuj našeho bratra faráře, jeho rodinu. Prosíme tě za naše staršovstvo, za pracovníky sboru, za naší varhanici a další muzikanty, prosíme Tě za sestru kurátorku.

Prosíme tě, abychom přijali nové zpěvníky s otevřeným srdcem a ony se už brzo staly čerstvou rosou, osvěžením našeho společenství.

A ve chvíli ticha tě prosíme každý sám za sebe, co nám právě leží na srdci… A toto vše vložme do společné modlitby, kterou s Kristem a skrze Krista k tobě voláme: Otče náš…

Michal Janeček 5. 12. 2021

číslo 215, prosinec 2021
předchozí

Obsah

Kázání 5. 12. 2021
Přímluvná modlitba
Slovo k Adventu
Zprávy ze staršovstva
Adventní věnce
Výlet do Roztok
O  vánoční hře
Nocleženky
Zdroje veselé mysli VI
Dvě otázky
Farář pro faráře
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).