Vinohradský sbor ČCE

Vzpomínka Jarmily Filipiové

foto: filipiova
Chotěboř 1989, zleva: M. Kadlecová, B. Coufalová, J. Filipiová, I. Bicová

V posledních letech jsme sestru Ivanku Bícovou ve vinohradském sboru z důvodu nemoci neviděli. Chci vzpomenout roky, kdy byl farářem bratr Otřísal a v té době jsme s Martou Kadlecovou, Boženkou Coufalovou a Ivankou byly ve sboru „zaměstnány“ docela dost. Staraly jsme se o sborové obědy, vařily jsme na víkendových pobytech v Chotěboři a v miniaturní kuchyňce bez řádného vybavení jsem zajišťovaly i stravování při synodech. Také Jiří, manžel Ivanky, byl dobrým členem sboru a staršovstva. Jeho zásluhou není varhaník izolován na galerii, ale účastní se bohoslužeb společně s ostatními. Čest jejich památce a poděkování za pěkné společné chvíle ve společenství našeho sboru.

číslo 221, červen 2022
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Jak bylo letos na synodu?
Evropské biblické dialogy 2022
Zprávy ze staršovstva
Sborový večírek před prázdninami
Ptáme se presbyterů
Předletní Booklub
Rozloučení s Ivankou Bícovou
Vzpomínka
Vzpomínka Jarmily Filipiové
Slovo na doma
Rozhovor o (nejen) nedělce
Care sorelle, cari fratelli, benvenuti a Praga!
Noc kostelů
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).