Vinohradský sbor ČCE

Ptáme se nově zvolených presbyterů

Daniel Böhm, 41 let, vývojář statistických modelů v bance v oblasti řízení rizik.
Členem vinohradského sboru odhadem 8 let, člen staršovstva.
DB
Zuzana Kaiserová, 42 let, novinářka.
Členkou vinohradského sboru 3 měsíce, členka staršovstva.
ZK
Michaela Kopecká, 38 let, advokátka.
Členkou vinohradského sboru 12 let, členka staršovstva.
MK
Jana Melicharová, 57 let, učitelka angličtiny.
Členkou vinohradského sboru 23 let, členka staršovstva.
JM
Ludmila Vyvlečková, 46 let, lékařka.
Členkou vinohradského sboru 10 let, 4. náhradnice.
LV
Radek Žák, 54 let, herec a režisér.
Členem vinohradského sboru 1 rok, 3. náhradník.

1. Zvolením do staršovstva ti členové sboru vyjádřili důvěru, že budeš jako presbyter/ka jednat tak, aby to sboru a církvi prospívalo. Jak to vnímáš?

DB: Děkuji, důvěry si velmi vážím. Budu se snažit dostát očekáváním.
ZK: Budu se o to snažit.
MK: Mám velkou radost z toho, že ve mne členové sboru vložili svou důvěru a zároveň cítím zodpovědnost, která s touto funkcí souvisí.
JM: Jako obrovský závazek a odpovědnost.
LV: Trochu s obavami, jako zodpovědnost a závazek.
RŽ: Překvapeně.

2. S jakými zkušenostmi z týmové a řídící práce do staršovstva přicházíš?

DB: Nějaké týmy už jsem vedl, ale byly to analytické týmy. Hádám, že ve staršovstvu nejde o klíčovou kompetenci.
ZK: Dlouho jsem pracovala jako redaktorka v MF DNES, potom jako učitelka na jedné pražské vysoké škole.
MK: Od roku 2013 jsem členkou Poradního odboru organizačně právního synodní rady. Posledních několik let se účastním synodu jako právní poradce.
JM: S žádnými.
LV: Jako nemocniční lékař se týmové práci nevyhnu, o pohotovostní službě na pozici vedoucího služby. V mládí jsem organizovala letní dětské tábory.
RŽ: Jsem divadelník, tedy zvyklý pracovat „v týmu“.

3. Je nějaká oblast sborového života, které se chceš jako presbyter/ka více věnovat?

DB: Stal jsem se členem hospodářské komise, ale jinak jsem si nic konkrétního nevybral.
ZK: Uvidím.
MK: Ráda bych se věnovala otázkám souvisejícím s nově příchozími do našeho sboru. Myslím, že je důležité přemýšlet o tom, proč a s jakým očekáváním noví lidé přicházejí a jak jim můžeme pomoci při hledání vztahu k církvi, sboru a v jejich víře.
JM: Kulturní akce, psaní přání a dopisů, návštěvy potřebných, péče o 2 sborové hroby.
LV: Asi spíše sociální oblasti nebo pomoci s organizací sborových akcí. Ale nebráním se ničemu, jen v technických nebo ekonomických záležitostech nebudu moc platná.
RŽ: Komunikace s osamělými lidmi?

4. Je něco na co se při svém působení ve staršovstvu těšíš? Čeho se obáváš?

DB: Po rozhovoru mě čeká pokračování zápisu z jednání staršovstva. V tuto chvíli mám trochu obavu z administrativy? Těším se, až to dopíši.
ZK: Těším se na spolupráci s ostatními.
MK: Těším se na to, že blíže poznám fungování našeho sboru a další členy staršovstva.
JM: Těším se na setkávání s ostatními presbyterkami a presbytery. Obávám se, že mi bude chybět čas na presbyterské úkoly.
LV: Těším se, doufám, že více proniknu do chodu sboru. Obávám se, že se nebudu moci práci věnovat tak, jak bych ráda.
RŽ: Obávám se práce s klíči atp. Těším se na vše.

5. Až se za 6 let za svým působením ve staršovstvu ohlédneš, co bys chtěl/a vidět?

DB: Chtěl bych vidět sbor plný nadšených a aktivních lidí?
ZK: Sbor, kterému se daří být relevantním místem v dnešním světě.
MK: Chtěla bych vidět otevřený sbor, který má co nabídnout širšímu okolí, sbor, který ví, co je podstatné a co zbytné.
JM: Živý sbor, který stále roste.
LV: Především pěkně spolupracující presbytery, dobře fungující sbor. Osobně, že jsem k tomu třeba taky něčím přispěla.
RŽ: Tak daleko nevidím a cíle si nedávám.

Eliška Novotná, duben – květen 2022

číslo 221, červen 2022
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Jak bylo letos na synodu?
Evropské biblické dialogy 2022
Zprávy ze staršovstva
Sborový večírek před prázdninami
Ptáme se presbyterů
Předletní Booklub
Rozloučení s Ivankou Bícovou
Vzpomínka
Vzpomínka Jarmily Filipiové
Slovo na doma
Rozhovor o (nejen) nedělce
Care sorelle, cari fratelli, benvenuti a Praga!
Noc kostelů
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).