Vinohradský sbor ČCE

Care sorelle, cari fratelli, benvenuti a Praga!

foto: oto2
29. května jsme v našem kostele na Vinohradech přivítali čtveřici Italů. Tři ženy a jeden muž z Valdenské církve a jí spravované organizace Otto per Mille přijeli na monitorovací cestu po několika střediscích evangelické Diakonie. Druhým tématem jejich zájmu byla pomoc ČCE ukrajinským uprchlíkům. Bohoslužby měly zvláštní atmosféru, kterou umocnilo nejenom bilingvální čtení z Bible či přímluvné modlitby, ale i vzájemné neformální pozdravy v rámci ohlášek. (Mnou osobně silně otřásla společná, unisono v obou jazycích, Modlitba Páně). Po bohoslužbách se naši noví italští přátelé zajímali o náš kostel, budovou samotnou, o výjimečné obrazy, ale také o pomoc ukrajinské rodině, kterou jsme tu ubytovali. U kávy a zákusků jsme pak v neformálním rozhovoru pokračovali a dostalo se nám milého pozvání na návštěvu zase u nich. Zástupkyně Diakonie Lucie Slámová připravila delegaci nabitý program. Návštěva našich bohoslužeb následovala po náročně cestě po střediscích v Litoměřicích a v Krabčicích, odkud si přivezli obrovské dojmy. Odpoledne měli na programu prohlídku historické Prahy. Otto per Mille je nezisková organizace, která zvláštním způsobem finančně pomáhá mimo jiné i střediskům Diakonie ČCE. Italský daňový systém umožňuje plátcům daní asignovat část z daní na konkrétní charitativní účel církevních organizací a Otto per Mille (italsky „osm z tisíce“, tedy z jednoho tisíce euro, které vyděláte, můžete takto asignovat eur osm) dokáže svým dobročinným programem zaujmout širokou veřejnost. Valdenská církev má 20 000 členů. Otto per Mille má ale 500 000 jednotlivých dárců. Inspirativní, co myslíte?

Michal Janeček

foto: oto1

číslo 221, červen 2022
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Jak bylo letos na synodu?
Evropské biblické dialogy 2022
Zprávy ze staršovstva
Sborový večírek před prázdninami
Ptáme se presbyterů
Předletní Booklub
Rozloučení s Ivankou Bícovou
Vzpomínka
Vzpomínka Jarmily Filipiové
Slovo na doma
Rozhovor o (nejen) nedělce
Care sorelle, cari fratelli, benvenuti a Praga!
Noc kostelů
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).