Vinohradský sbor ČCE

Posvátné umění v nesvaté době

Pokud byste měli cestu na Moravu nebo si chtěli udělat výlet do Olomouce, doporučuji vám výstavu „Posvátné umění v nesvaté době“ v Muzeu moderního umění v Olomouci, která potrvá až do Velikonočního pondělí. Jedná se o ojedinělý projekt, který mapuje sakrální architekturu a obrazovou i sochařskou tvorbu spojenou s křesťanskými bohoslužebnými prostory, která vznikala v období komunistické totality (1948–1989). Představuje výtvarná díla nejen z církve římskokatolické, ale i z českobratrské evangelické (např. kostel u Jákobova žebříku v Praze Kobylisích, evangelický kostel v Olomouci, obrazy Miroslava Rady nebo plastiky Ivana Jilemnického), československé husitské, řeckokatolické a bratrské. Část výstavy je věnována i dílům českých umělců, kteří po roce 1948 zvolili emigraci a tvořili v zahraničí.

Výstava podává svědectví nejen o tom, že víra a život církve nejsou věcí minulosti a stále hledají svůj aktuální a současný výraz, ale vzhledem k době cílené ateizace společnosti a tvrdých re-

foto: umeni

strikcí svědčí i o odvaze, zaujetí a obětavosti zadavatelů, kněží, farářů, sborů či farností, realizátorů i umělců. Vnímavého návštěvníka také inspiruje k přemýšlení o tom, co vlastně architektura a zařízení kostela vyjadřuje a jak může utvářet víru i společenství věřících. Z tohoto obsahového hlediska mě asi nejvíce zaujaly realizace Vojmíra Vokolka v několika římskokatolických kostelech. Jeho nástěnné malby jsou veskrze civilní a současné. Při ztvárnění biblických i dogmatických témat zobrazuje lidi své doby, včetně členů, i faráře místní farnosti a odvážně zachycuje i absurditu zmíněného období (například ve fresce Adorace rakety z kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem). Také jeho mobiliář a křížová cesta z kostela sv. Petra a Pavla v Rozhovicích opouští obvyklou katolickou zdobnost a svou syrovou a strohou formou o to působivěji vyjadřuje obsah a význam. Oltářní stůl nesou například čtyři mohutné nohy z neopracovaného dřeva se jmény čtyř evangelistů, které dohromady svazuje trám se jménem Ježíše Krista.

K výstavě byla vydána výborná stejnojmenná publikace, která ještě podrobněji mapuje vymezené období. Obsahuje obrazový přehled všech realizací, včetně podrobných popisů, a rejstříky jak podle míst, tak podle autorů. Mezi nimi se objevují i naše další kostely (např. v Praze Braníku, v Proseči, v Miroslavi nebo Milíčova kaple v Malešicích). V úvodních statích najdete také studii Tomáše Mazáče „Úvod do problematiky výtvarného umění v Českobratrské církvi evangelické“. Publikace je již bohužel rozprodána. Podle informací z muzea se však uvažuje o tom, že by výstava mohla pokračovat na jiném místě, a proto je možné, že dojde k dotisku. Obojí – jak výstava, tak publikace – rozhodně stojí za to.

Zdeněk Šorm

číslo 227, únor 2023
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Booklub
Vycházka podél Rokytky
Café Žinka 2023
Jako doma v roce 2022
Rozhovor s Danem Myslivcem
Miroslav Rada: Cyklus obrazů (2)
Posvátné umění v nesvaté době
Na tento den
Zasmějme se
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).