Vinohradský sbor ČCE

Sborová vycházka podél Rokytky

V neděli 5. února po menším obědě, který jsme si připravili či ohřáli v kuchyňce našeho sboru, vyrazila skupinka odhodlaných členů a přátel poznávat pražskou přírodu. Jeli jsme tramvají od vodárny na konečnou na Jarově. Cestou přistoupila sestra Markéta a bylo nás akorát do „tuctu“. Z tramvaje svižně vykročila Jana, která cestu dobře zná z procházek s vnoučaty. Prošli jsme novou výstavbou a krátkým úsekem „zemí nikoho“. Někteří již netrpělivě vyhlíželi tok Rokytky, a záhy se dočkali.

Slovo „rokyta“, které dalo jejímu jménu základ, je staroslovanské pojmenování vrby, kterými je říčka lemována dodnes. Rokytka pramení v Říčanském lese a s délkou 37 kilometrů je nejdelším pražským potokem. Dříve zde byla venkovská krajina a jezdívalo se sem z „Velké Prahy“ na výlety. Vodní síla Rokytky byla využita k pohonu několika mlýnů (dodnes nám to připomínají jejich názvy) a v 19. století zde vzniklo několik továren.

foto: rokytka1
foto: rokytka2

Začátkem 20. století došlo k regulaci říčky. Od Libně po Hloubětín se Rokytka napřímila, prohloubila a zpevnila. Na tyto práce byli najímáni italští dělníci, tzv. barabové, kteří se podíleli i na náročných stavbách mimo Prahu. V minulém režimu lákalo okolí Rokytky k výletům leda podivíny. Nyní se pražský magistrát snaží přivést Rokytku zpět do jejího přirozeného koryta a celá oblast je revitalizována. Jsou zde bytové a sportovní komplexy a dětská hřiště. Pokračovali jsme po proudu Rokytky loučkou s meandry. Je to příjemné místo k procházkám či jízdě na kole nebo bruslích. Počasí bylo trochu mrazivé, ale slunečné. Na louce nás překvapily drobné žluté květy, první poslové jara. Podešli jsme železniční trať a ocitli jsme se u Hořejšího rybníku. Tam jsme obdivovali jednoho koupajícího se otužilce, leč z naší party se nenašel nikdo, kdo by ho následoval… Po pár desítkách metrů od rybníka nám hučící Poděbradská ulice připomněla, že jsme ve městě, a ne na venkově. (Původní cíl výletu byl zde, po asi čtyřech kilometrech, ale odpojila se pouze jedna členka, kterou bolela noha. Ostatní chtěli jít, k mé radosti, dál.) Naše cesta pokračovala kolem parku Zahrádky, kde byla dříve zahrádkářská kolonie. My jsme si zde odpočinuli a z vlastních zásob se posilnili. Pak jsme pokračovali dále po naučné stezce Prahy 9, kde jsme se na jednotlivých zastávkách mohli dočíst o místních zajímavostech. Pevná asfaltka se změnila v pěšinu vysypanou kůrou, po které se šlo velmi dobře, zanedlouho se však změnila v blátivou. Po ní jsme došli až k Sokolovské třídě, kde jsme chtěli výlet ukončit. Někteří se sice vydali na zastávku MHD, ale část party chtěla dojít až k ústí Rokytky do Vltavy, a tak jsme šli dál. Cestou jsme ještě narazili na

foto: rokytka3

technickou zajímavost – torzo železničního mostu. Drželi jsme se stále toku Rokytky, který už ale vedl starou zástavbou Libně. Pod betonovým mostem jsme prošli na Elsnicovo náměstí a dále k Löwitovu mlýnu, který sice již dávno ztratil svůj účel, je ale pěkně opravený. To jsme již uviděli libeňský přístav a slepé rameno Vltavy a naši cestu jsme ukončili.

Jarmila Raisová

číslo 227, únor 2023
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Booklub
Vycházka podél Rokytky
Café Žinka 2023
Jako doma v roce 2022
Rozhovor s Danem Myslivcem
Miroslav Rada: Cyklus obrazů (2)
Posvátné umění v nesvaté době
Na tento den
Zasmějme se
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).