Vinohradský sbor ČCE

Café Žinka 2023

Společně tvoříme prostor pro odpočinek, odreagování, praktikování jazyka, radost, tvoření a sdílení. Možnost dočerpat životní energii v situaci, která je stále vyčerpávající.

Momentálně nás lze popsat jako svépomocný, otevřený dámský klub. Společenství žen, které přišly z Ukrajiny a žen, které se rozhodly podle svých možností sdílet s nimi jejich situace, pomáhat jim a zpříjemnit jim život v jejich zdejším útočišti před válkou.

foto: zinka1

Jak to začalo:

Café Žinka vzniklo začátkem března 2022, z iniciativy a pod patronátem Babiček bez hranic a z dobré vůle kavárny Javánka, jejíž spolumajitelka zdarma poskytla prostor pro odpolední setkávání. Postupně zde začala vznikat dobrovolnická energie a komunita, které jsme daly název Café Žinka. Prvotní svépomocné služby poskytovaly přítelkyně a známé z mnoha různých kruhů a spolků, často odbornice a po předchozích uprchlických vlnách s bohatými zkušenostmi s integrací uprchlíků. Velmi pomohla i ochota pravidelných zákazníků Javánky finančně přispívat na občerstvení zdarma pro příchozí dámy, děti a rodiny z Ukrajiny.

Co nás spojilo:

Společné emoce – zděšení nad tím, co způsobil tento nesmyslný válečný konflikt. Dále dojetí nad spontánní solidární reakcí české společnosti. Intuice, která napovídá, že krása a společenství jsou univerzálním posilujícím lékem.

Jak to bylo a kdo u toho byl:

Poprvé jsme se sešly 7. 3. 2022 a bylo nás asi 15–20. Rozhodly jsme se uskutečnit model kavárny, který znamená především dar odpočinku a možnosti sdílet a zorientovat se v nové situaci. První nabídka spočívala v poskytnutí občerstvení zdarma a dárku v podobě kusu pěkného oblečení. Zakoupily jsme štendry a rozhodily sítě mezi kamarádky, které začaly nosit pěkné kousky ze svých šatníků. Další skupina žen doma pekla a přinášela dezerty, moučníky a jiné dobroty, které jsme pak servírovaly k čaji. Při posezení ženy samy začaly říkat, co potřebují; nejdříve to byla poptávka po práci, bydlení, kurzech češtiny. Vytvořily jsme interaktivní nástěnky poptávky a nabídky. Občas jsme si uspořádaly večírek s hudbou, zpěvem, obdarováváním. Prostředí Javánky samo o sobě bylo nezapomenutelně krásné.

Podle poptávky příchozích a z nabídky přátel vznikaly různé aktivity – anglická konverzace, šatník zdarma, terapie pomocí neurografiky, psychologické a sociální konzultace, ženské skupiny, a především se postupně rozběhlo na různých místech v Praze 29 kurzů češtiny. Dámy z Ukrajiny si zvykly přicházet pravidelně a přiváděly své další známé a přítelkyně. Vytvořilo se stabilní jádro společenství, které stále trvá.

Zajímavé a pozoruhodné na tom všem bylo, kolik dobrovolnic, spolků a organizací se na provozování kurzů a kavárny podílelo, přestože jsme se nikde neregistrovaly jako organizace a nemáme žádné centrální řízení. Pomáhaly kuchařky, obsluhující personál i hosté Javánky. Spolupracovaly jsme s Kuchařkami bez domova. Docházely k nám ženy z Amigy, Inbáze, Berkatu, Gender studies. Od začátku dodnes spolupracujeme s komunitním centrem na Korunní 12, za což patří veliký dík celé tamější skupině žen. Prostory zdarma pro lekce češtiny také poskytlo několik dalších institucí – knihovna v Záhřebské ulici, kostel u sv. Salvatora, Unitaria v Anenské ulici. O rozběh a management kurzů v tak velkém rozměru se postarala paní IP, které se také podařilo sehnat sponzoring pro nákup učebnic. Fantastickou práci odvedly naše dobrovolné lektorky, které se do výuky pustily s vervou a osobitým stylem. Díky energické invenci jedné z nich vznikla i veselá výletní skupina, která podnikla několik výprav do přírody a na hrady, v létě pak k řece a na houby.

Staronově od září:

Během léta se počet kurzů snížil, v Javánce se najelo též na úspornější režim. Koncem srpna se stalo to, co se očekávalo již dlouho – provoz této vinohradské perly musel být ukončen. Díky nápadu jedné z lektorek se nám ale podařilo získat pro spolupráci vinohradský Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Korunní 60. Café Žinka dostala k dispozici velkorysý a krásný prostor, kde je sál, kuchyně, hala a dětský koutek.

Od loňského září se zde scházíme každý čtvrtek. Nový prostor dává vzniknout proměněné atmosféře. Základem je společné vaření, besedování, skupiny, kreslení, zpívání, vyprávění, společně prostřené stoly a konzumace připravených dobrot. Vymýšlíme společně, co by která z nás mohla naučit ostatní.

Od listopadu jsme pak získaly další prostor v kavárně Citadela v Klimentské ul. 16, Praha 1 pro úterní odpoledne.

Naše finanční strategie?

Nejjednodušší možná. Vše, co poskytujeme, děláme a dáváme zdarma. Utrácíme pouze tolik, na kolik vystačí průběžné a soukromé dary do plechovky s nálepkou „Bank“ a drobné příspěvky od farních komunit tří církevních institucí. Máme radost, že to funguje a všem velice

foto: zinka2

děkujeme. Novinkou je i založení transparentního účtu sdružení Berkat z.s., které se na starosti o komunitu Café Žinka podílí. Na účtu se prostřednictvím veřejné sbírky shromažďují peníze, ze kterých Berkat pokrývá přímou pomoc na Ukrajině (nákup kamen a léků) a částečně i prostřednictvím Café Žinka na podporu ukrajinských rodin v ČR.
Číslo účtu: 544999/5500, VS 200

Naše nabídka pro rok 2023:

Úterý v Kavárně Citadela, Klimentská 16, Praha 1
15.30 – 16.30 zdravé cvičení.
Tanečnice Luisa učí sadu cviků, které posílí a zpružní tělo i duši.
16.45 – 18.00 neurogymnastika
Zkušená psychoterapeutka začíná kurz určený zralým ženám. Seznámení s technikami, které podpoří rozvoj myšlení, komunikačních a analytických dovedností, zlepšení paměti, prevenci demence… prostě obnova neurospojů. Čtvrtek ve sborových prostorách v evangelickém kostele na Korunní 60, Praha 2
14.00 – 18.00 svépomocné společenské a kulturní činnosti: vaření, besedy, skupiny, dílny, stolování, zpívání…

Kurzy češtiny:

Pondělí 17:00–18:00 Záhřebská 20 (městská knihovna),
Otevřené lekce s Oly pro začátečníky i mírně pokročilé
Úterý 9:30–10:30 Salvátorská 1 (evangelický kostel U Salvátora)
Otevřená lekce s Annou
17.00 – 19.00 Korunní 12, Praha 2
Otevřená konverzace s Lucií, Annou, Ivou a Kateřinou
Středa 14.30 – 16.30 Unitaria, Anenská 5, Praha 1
Otevřené lekce s Lucií
Čtvrtek 17:00–18:30 Korunní 12, Praha 2
Lekce s Lenkou pro mírně pokročilé
16:30–18:00 Salvátorská 1, Praha 1
Otevřené lekce s Bedřiškou
14.30 – 16.30 Unitaria, Anenská 5, Praha 1
Otevřené lekce s Lucií
Pátek 16:00–17:30 Korunní 60, Praha 2 (evangelický kostel)
Konverzační lekce s Helenou

Jana Hradílková

číslo 227, únor 2023
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Booklub
Vycházka podél Rokytky
Café Žinka 2023
Jako doma v roce 2022
Rozhovor s Danem Myslivcem
Miroslav Rada: Cyklus obrazů (2)
Posvátné umění v nesvaté době
Na tento den
Zasmějme se
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).