Vinohradský sbor ČCE

Miroslav Rada: Cyklus obrazů pro Vinohradský sbor ČCE (2)

„Pohleďte, jakým poselstvím vás průčelní stěna evangelického sboru v Praze Vinohradech vítá.“

STŘEDOVÝ OBRAZ

foto: rada
foto Jan Šplíchal

"V jejím středovém poli spatříte přicházejícího Krista. Ten Vás vítá do shromáždění, kam vstupujete, jemu jdete vstříc a   on Vám. Jeho nohy jsou nejen bosé, nýbrž i probodené, jeho ruce jsou nejen upracované, ale také nesou stopy hřebů, a stopy ukřižování jsou vidět i na jeho hrudi. Trnová koruna na hlavě vše potvrzuje. Jeho hlava je vztyčená, jeho žehnající ruce jsou rozepjaté a pozdvižené. Pod jeho nohama vidíme zlověstné obličeje, andělé v horní části obrazu troubí k poslednímu soudu. Ten začíná zde. Až nás tedy kázání sevře v našem svědomí anebo zase napřímí v našich depresích potěšením evangelia, máme vědět: to Kristus mezi námi koná svůj poslední soud. Spodní část obrazu nás zve k Večeři Páně: kdo do tohoto shromáždění vstupuješ, věz, žes pozván ke smíření. Když si toto uvědomíš, pak tě jistě nepřekvapí, že Kristus k tobě pozvedá ruce žehnající."

Pavel Fillipi (v: Miroslav Rada Cyklus obrazů pro Vinohradský sbor ČCE, Praha 2000, kráceno)

„Obraz je záměrně prodloužen až na podlahu kazatelny, aby farář při vystupování na kazatelnu byl součástí symbolického společenství Večeře Páně na obraze.“

Miroslav Rada (v: Miroslav Rada Cyklus obrazů pro Vinohradský sbor ČCE, Praha 2000, upraveno)

„Je to motiv druhého příjezdu Krista skrze utrpení vítězného; když stojí kruh u Večeře Páně, tak se lidé vlastně stávají součástí Večeře Páně na obraze; když stojíte před ním, tak Vás více a více vtahuje světlo vyzařující z Ježíše, a i když stojí farář v taláru na kazatelně, tak je v tom světle a ten obraz ho nepřebije. Pro Ježíše jsou charakteristická podobenství, takže tam jsou dvě družičky, jedna ta pošetilá, slepci, milosrdný samaritán a za tím je jako fragment kříže a stopy po probodnutí a ty fragmenty kříže prolínají až do toho kalichu a beránka; na zádech marnotratného syna je zpracován motiv jeho návratu, což je ta tmavá postava dole, vyjadřující, že Bůh je dobrotivý, a i toho marnotratného syna přijímá; vzniklo to náhodou při instalaci toho obrazu, když jsme zjistili, že to špatně vyměřili a domalovalo se to.

Celý obraz je malovaný na díly, měří 220,5 cm x 660 cm a váží 250 kg. Po jejich snesení z ateliéru jsme díly čelního obrazu připevnili na trámky a těch 250 kg v osmi lidech přenesli pod kazatelnu a začali zvedat, a protože při jeho výšce 660 cm došlo k pákovému efektu, tak jsme se pak všichni shodli, že jsme si v jednu chvíli mysleli, že nám to zlomí páteř. Obraz jsme následně ještě museli nakloněný vynést po úzkých schodech kazatelny, abychom ho mohli zavěsit na připravené držáky.“ (z vyprávění Ondřeje Rady dne 4. ledna 2023)
Anonymní anketa před obrazem 22. 1. – 5.2. 2023 „Co tam vidíš? Co si o tom obrazu myslíš?“

  • Proč je tak starý? Vždyť byl mladý a krásný, bylo mu 33 let, a takový bývá zobrazován! Proč je tady tak ošklivý?
  • Nechodím sem často, a tak tam objevuji pořád něco nového.
  • Je tam příchod Krista, Večeře Páně, a ještě spousta malých věcí.
  • Ten muž dole, co je otočen zády, by tam neměl být, měla by tam být mísa s hrozny!

číslo 227, únor 2023
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Booklub
Vycházka podél Rokytky
Café Žinka 2023
Jako doma v roce 2022
Rozhovor s Danem Myslivcem
Miroslav Rada: Cyklus obrazů (2)
Posvátné umění v nesvaté době
Na tento den
Zasmějme se
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).