Vinohradský sbor ČCE

Na tento den neděli 19. února,

kdy je pro vás Hrozen připraven v kostele

Gn 20,1 – 18; NEZ 717

O své ženě Sáře Abrahám řekl: „To je má sestra.

Abimelek, král gerarský, poslal pro Sáru a vzal si ji.“
Další Abrahamův přešlap. I Boží lidé dělají chyby a dopouštějí se pošetilostí. Otec víry v tomto případě
zase víru tak úplně neprojevuje. Spíše se nechává ovládnout strachem. Snaží se pojistit si život a blahobyt vlastními schopnostmi a vlastní chytrostí. Svoji manželku vydává za sestru. Ačkoli říká pravdu, jedná se jen o půlku pravdy. A ta může taky lhát… Abraham myslí na sebe, už ne na druhé. Z manželky udělá předmět svého prospěchu a gerarským zkomplikuje život. Dokonce je vystaví smrtelnému ohrožení. Ale opět se ukazuje Hospodinova velkorysost. Bůh varuje Abímeleka a dá mu možnost napravit, co se kvůli jeho nevědomosti stalo. I když nepatří k lidu Abrahámovu, je Abímelek také pod Boží ochranou. Bohu záleží i na něm a jeho lidu. A také od něj se Hospodin nechá přimět k milosrdnému postoji. Je zvláštní, že Hospodin Abrahama za jeho nevíru a trapné jednání nekritizuje. Abraham na své polopravdě ještě vydělá a Hospodin ke všemu mlčí. Bůh se tady jeví jako Abrahamovi nakloněný, navzdory veškerým jeho selháním. To jistě neznamená, že by mu na pravdě a spravedlnosti nezáleželo. Ale můžeme si znovu připomenout: naše chyby nemusejí být osudovými a nenapravitelnými. Bůh má vždy nějaké řešení. Hospodine, dávej nám raději moudrost než chytrost, dávej nám poznávat, co vede k prospěchu společnému, nejen našemu.

Michal Chalupski, farář ve Dvoře Králové nad Labem
Na každý den 2023, Kalich Praha 2022 (převzato se svolením)

číslo 227, únor 2023
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Booklub
Vycházka podél Rokytky
Café Žinka 2023
Jako doma v roce 2022
Rozhovor s Danem Myslivcem
Miroslav Rada: Cyklus obrazů (2)
Posvátné umění v nesvaté době
Na tento den
Zasmějme se
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).