Vinohradský sbor ČCE

Přímluvná modlitba

Bože, Otče,

modlíme se k tobě se vší pokorou, v naději a touze po tvém Slovu a po světle na naší cestě v poznávání tvé nekonečné dobroty a lásky, kterou nás obohacuješ.

Modlíme se za tvou církev. Modlíme se za učitele víry, za všechny, kteří nám zvěstují radost, kterou jsi nám přinesl v narození Tvého Syna, Ježíše Krista.

Modlíme se za všechny nemocné, trpící, znavené či jinak fyzicky či psychicky handicapované, za všechny trpící závislostmi. Dej jim naději a posiluj je v jejich vědomí důležitosti, jakou mají pro své okolí a své nejbližší.

Modlíme se za všechny, kdo jsou v tíživé sociální situaci, za lidi bez práce, bez domova, za lidi osamocené, slabé, v tísni, úzkostech. Dej, abychom dokázali být všem těmto oporou a dokázali vyjádřit povzbuzení.

Modlíme se za krvácející Ukrajinu, za mír na světě, za všechny země, kde vládne konflikt, utlačování, diktátorský režim, nesvoboda, smutek, zmar, strach.

Modlíme se za nového prezidenta, kterého jsme si zvolili. Bože, dej mu dostatek moudrosti, síly a odvahy, ať je tato změna povzbuzením pro nás všechny.

Modlíme se za zklidnění atmosféry ve společnosti. Prosíme, abychom uměli vždy zachovat klid, ochotu naslouchat druhým a touhu po vzájemném pochopení.

Modlíme se za rodiny a blízké bratrů Pavla Kaluse, Zdeňka Škrabala i Martina Ježka.

Modlíme se za našeho bratra faráře, posiluj jeho i jeho rodinu, modlíme se za sborovou sestru, bratra správce, za staršovstvo, za naši sestru varhanici, za učitele nedělní školy, za všechny farníky.

A ve chvíli ticha se modlíme za ty, které pravě teď máme na mysli. S Kristem a skrze Krista se společně k tobě modlíme: Otče náš…

Michal Janeček, 29. 1. 2023

číslo 227, únor 2023
předchozí   další

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Booklub
Vycházka podél Rokytky
Café Žinka 2023
Jako doma v roce 2022
Rozhovor s Danem Myslivcem
Miroslav Rada: Cyklus obrazů (2)
Posvátné umění v nesvaté době
Na tento den
Zasmějme se
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).