Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXX

1946

Sborové zastupitelstvo projevilo vděčnost Bohu za vedení v těžkých dobách a za osvobození. Kurátor uvádí, že sbírka na postižené nálety vynesla 65.000 Kč. Dále byla podána zpráva o duchovním životě a hovořilo se zejména o pohřbech, pro které byl požadován jednotný řád. Byl předložen a schválen rozpočet na rok 1946.

V únoru projevil výbor kazatelské stanice Vršovice zájem o koupi pozemku na stavbu sborové budovy.

Dále se jedná o potížích s výukou náboženství ve Vršovicích, v březnu také oznamuje vikář Jokl, že k 1.10.1946 dává výpověď.

V květnu rozhodnuto, že pro zhoršenou finanční situaci sboru a pro zvýšení ceny tisku nebude prozatím vydán věstník.

V červnu jednal sbor s bratrem Dvořáčkem o přijetí za vikáře. Bratr J. Filipi požádal o udělení licence ke kázání a staršovstvo tuto žádost doporučilo. V té době přestal ve Vršovicích vyučovat náboženství bratr Adámek z důvodů svého přestupu k Českobratrské Jednotě.

V září byla povolána za učitelku náboženství sestra Kvítková a za vikáře sboru zvolen bratr Heryán.

1947

V úvodu roku jednáno o zhoršující se finanční situaci církve, na základě tohoto jednání sbor dobrovolně zvýšil repartice o 20%. Dále byla vedena rozprava o mládeži a bylo zdůrazněno, že o mládež je menší zájem. V dubnu bylo nově ustaveno staršovstvo (kurátor bratr Lukl, pokladník bratr Kadlec), nově ustaveny také komise finanční a ideová.

V červnu se jednalo o duchovním životě sboru a zejména o potřebě prohlubování sborového obecenství i pastorační práce staršovstva a zastupitelstva.

 Na podzim byl připravován konvent, bylo odhlasováno 6 návrhů pro konvent, týkajících se duchovního života, ekumeny a sociální práce. Na podzim rozhodnuto, že vršovičtí budou konat biblické hodiny a vyučování nedělní školy u Církve bratrské.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 67, ročník 2006. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech