Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Knihy k užitku i potěšení

(6. díl)

Minule jsme si přiblížili jedno z nejhorších období vydávání křesťanské literatury, padesátá léta, v autentickém podání nakladatele br. Laichtera.

Naopak zřejmě největší rozlet nastal krátce po roce 1990, kdy bylo redakčně rozpracováno v různých církvích poměrně dost titulů, které však byly realizovány jen nesnadno a postupně. Najednou tu byla možnost vydávat prakticky všechno. K tomu se samozřejmě přidaly i tituly, které před rokem 1990 nesměly být ani připravovány k vytištění.

Nekatolickou literaturu výrobně zajišťovalo Evangelické nakladatelství ENA, které pracovalo vedle Kalicha pro Jednotu bratrskou, Bratrskou jednotu baptistů, Evangelickou církev metodistickou a Církev bratrskou, volnější pracovní spolupráce byla i s vydavatelstvím Blahoslav Čs. církve husitské, Biblickou společností, Ekumenickou radou církví, Kostnickou jednotou, Pravoslavnou církví a dalšími organizacemi. ENA zajišťovalo nejen výrobu knižních titulů, kterých bylo např. v roce 1991 více než 40, ale také periodik — celkem 12 titulů novin a časopisů jmenovaných církví a mezicírkevních organizací (mezi nimi i Kostnické jiskry, Český bratr, Bratrstvo, Český zápas atd.). Významná byla i produkce merkantilních tiskovin (pohlednic, plakátů, kalendářů, dopisních papírů, prospektů, reklamních letáků, blahopřání a dalších příležitostných tisků) a také hudebnin a zvukových nahrávek (v té době pořízená nahrávka Biblických písní A. Dvořáka s Eduardem Hakenem za doprovodu německého varhaníka M. G. Schneidera — mimochodem autora známé písničky „ Díky “ — se dodnes na CD dobře drží v hitparádách vážné hudby).

Velmi důležitá a potřebná byla a je především spolupráce s Biblickou společností, o které si povíme příště.

M. Lešikar


Recenze

Jubilejní sborník 1903 - 2003

(Jan Blahoslav Čapek, vydala Kostnická jednota v roce 2001 v nakladatelství L. Marek v Brně)

Jedná se o jubilejní sborník ke 100. výročí narození prof. dr. J. B. Čapka. Sborník měl doplňovat také seminář a výstavu k tomuto výročí a přibližuje nejen tohoto významného theologa, ale i tehdejší dobu a církevní prostředí, ve kterém žil. Na sestavení sborníku se podílela řada spolupracovníků a přátel z Pedagogického muzea Jana A. Komenského v Praze, sekretariátů Kostnické jednoty a Synodní rady ČCE, Evangelické theologické fakulty UK, Husitské theologické fakulty UK a Komeniologické skupiny Filosofického ústavu AV ČR.

Setkání s Viktorem Fischlem

(Milada Kaďůrková, obálka a graf. úprava s použitím koláže K. Harudy Jiří Troskov, vydala Mladá fronta, Edice Osudy, Praha 2002)

Kniha vznikla na základě korespondence, osobních setkání i telefonických rozhovorů autorky s V. Fischlem. Nevšedně bohatá a pestrá životní cesta básníka, spisovatele a diplomata je tu podána věrně a zřetelně v hlavních konturách. V. Fischl přináší duchovní východiska obecně lidských filozofických zápasů, o nichž jsme si většinou odvykli hovořit, ale které stále nosíme v sobě. Přináší také bolestně postrádaný důraz na etiku vztahů lásky, manželství, přátelství a všeobecné lidské sounáležitosti.

M. Lešikar

Vyšlo v Hroznu č. 65, ročník 2006. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech