Výběr z Hroznů  obsah   předchozí

Knihy k užitku i potěšení

(pokračování 7.)

Ve sborové knihovně a nejenom v ní najdeme vedle beletrie, historických a filozofických knížek, slovníků, cestopisů a dětské literatury také Bible. Že ji máme k dispozici, je pro nás samozřejmé, ale není tomu tak dosud všude.

Na světě žije přes šest miliard lidí, hovořících více než 6000 jazyky. A právě poskytnutí Bible v mateřském jazyce co největšímu počtu lidí, kteří o ni stojí, je cílem Spojené biblické společnosti (UBS). U nás je jejím členem Česká biblická společnost (ČBS), která byla založena nově v roce 1990.

Kořeny činnosti biblické společnosti v českých zemích sahají až do 19. století a navazují na založení Biblické společnosti britské a zahraniční v roce 1804, kdy „Sklad Biblické spol. britské a zahraniční“ byl u nás založen již v roce 1865 a samostatná česká pobočka v roce 1920. V roce 1949 vznikla Biblická společnost československá, jejíž činnost však byla násilně ukončena v r. 1953. Současná ČBS je od roku 1996 členem zmíněné mezinárodní UBS a slouží všem církvím a zájemcům o Bibli v naší zemi. Usiluje, aby u nás byla Bible každému dosažitelná ve srozumitelném jazyce a za přijatelnou cenu k osobní četbě, evangelizaci, studiu i pro liturgické účely.

V minulém roce biblické společnosti na světě poskytly čtenářům na 581 mil. biblických textů, z toho bylo 20 mil. kompletních celých Biblí, 18,5 mil. Nových zákonů, 33 mil. jednotlivých knih Bible a zbytek kratších biblických pasáží. Bible již byla přeložena do 2 355 jazyků, avšak stále ještě zbývá 4 000 jazyků, do kterých přeložena není.

I Česká biblická společnost (a jejím prostřednictvím každý z nás) se však aktivně může zapojit do podpory překladů a vydávání Bible v mnohdy i exotických zemích, jako je Bolívie, Malawi, Kuba, Kazachstán, Togo, Mayanmar, Benin, Guyana, Zimbabwe, Kambodža apod.

M. Lešikar


Recenze

Bible v kresbách

(Ivan Steiger, vydalo ENA – Kalich a Česká biblická společnost 1990, 348 str., tvrdá vazba)

Jedná se o knížku spojující soudobou kresbu a biblický text. Bibli v kresbách vydaly původně v roce 1989 Biblické společnosti v Mnichově a již koncem téhož roku ji dramaturg a karikaturista Ivan Steiger (žijící v Německu ale původem z Prahy) připravil také pro české vydání.

Vybrané texty ze Starého i Nového zákona provázejí jednoduché kresby, které ve vtipné, působivé zkratce neotřele konfrontují biblické slovo s naší současností. Knihu uvádějí přejná slova Václava Havla a Richarda von Weiszäckera.

M. Lešikar

Vyšlo v Hroznu č. 66, ročník 2006. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech