Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXXI.

1948

K 1. červenci dává výpověď vikář sboru, bratr M. Heryán, na jeho místo je zvolen nový vikář V. Eiderna. V červenci roku 1948 byl projednáván nový církevní zákon, přečtena stanoviska synodní rady a prof. Hromádky a usneseno bylo i stanovisko sboru k předání synodní radě. V říjnu byla pak projednána programová činnost jednotlivých složek na další období — vzdělávací večery zastupitelstva a starších. Funkci účetního přestal vykonávat bratr Lacina, na jeho místo nastoupila sestra Doležalová.

1949

V březnu byl za kancelářskou sílu do sboru povolán bratr Drápal. Při projednávání sborového hospodářství sděleno, že za rok 1948 skončilo schodkem 32.000 Kč. K 1. září byl za vikáře sboru zvolen Jaromír Sklenář. Poté, co bylo zvoleno nové zastupitelstvo a staršovstvo (kurátorem se stal bratr Lukl, zástupcem kurátora bratr Růžička), byla projednávána perspektiva práce ve Vršovicích.

1950

Začátkem roku byla ještě projednávána práce ve Vršovicích a v únoru práce s mládeží. Konstatováno, že nedělní škola je na celkem uspokojivé úrovni, trpí pouze nedostatkem učitelů — staršovstvo si vytklo za úkol získávat kvalifikované učitele.

V dubnu roku 1950 bylo získáno třetí místo pro duchovního, který by měl na starost výhradně práci ve Vršovicích — navrženo, aby na toto místo byl povolán bratr Eiderna. V souvislosti s tím zažádáno o státní souhlas k jeho volbě. V květnu (23.5.) byly ve Vršovicích zahájeny ranní bohoslužby v gymnáziu, za účasti 80 osob. Došly také souhlasy k volbě a bratr Eiderna byl všemi hlasy zvolen za vikáře pro Vršovice. V červnu bylo jednáno o osamostatnění sboru ve Vršovicích.

Bylo projednáváno stanovisko synodní rady k opatřením u nekatolických církví.

Na podzim museli vršovičtí opustit budovu gymnázia a pořádat bohoslužby opět u metodistů, v prosinci si najali kancelář. Dále bylo usneseno, že vršovičtí si budou od roku 1951 vybírat salár. Jednalo se také o příspěvku na provoz kazatelské stanice ve Vršovicích.

 

Připravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 68, ročník 2006. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech