Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXXIV

1954

Začátkem září byl diskutován návrh na nové církevní zřízení. Starší se dohodli, že dodají písemné připomínky k tématu do šestého září a osmého se jim budou věnovat na mimořádné poradě. Na desátého září pak byla svolána porada zastupitelstva, na které byli zastupitelé informováni o novém církevním zřízení a o připomínkách staršovstva. Zastupitelstvo schválilo nový rozpočet v nové měně — na akce již dříve schválené 26 000 Kč, na úpravy v bytě faráře 15 000 Kč a dalších 10 000 Kč na změny v elektroinstalacích. Dále zde byla projednávána volba faráře, kdy zastupitelstvo projevilo souhlas s tím, aby bratr Moravec byl jediným kandidátem pro tuto volbu.

Dvacátého září podala volební komise zprávu o výsledku voleb. Z oprávněných 843 voličů se volby účastnilo 474 členů. 469 členů hlasovalo pro bratra Moravce. Byla schválena povolací listina a dále administrace sboru, kterou podle dohody prováděl do nástupu faráře Moravce bratr Čapek.

26. září se staršovstvo rozloučilo s farářem Jeriem. Bratr kurátor poděkoval faráři Jeriemu, který vzpomněl počátků své práce ve sboru, spolupráce s bývalými kurátory a připomněl staršovstvu i budoucí úkoly, které před ně doba postavila.

Prvého října uvítal kurátor Filipi faráře Moravce ve sboru a ten ve své odpovědi nastínil smysl své budoucí práce ve sboru. Instalace byla připravena na dvacátého pátého října odpoledne. Byl projednán podrobný program a opatření. Při této poradě vzalo staršovstvo na vědomí také předběžný výsledek hospodaření sboru, který skončil ve schodku cca 2 000 Kč. V začátku prosince byly upřesněny úkoly jednotlivých starších.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 71, ročník 2007. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech